(12.20 hodin)
(pokračuje Brožík)

Nyní se budeme zabývat prodlouženou lhůtou k projednávání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 166 poslanců pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a jeho lhůta na projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Končím první čtení sněmovního tisku 1158, končím projednávání bodu 70.

 

Dostáváme se k bodu 71 - první hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 166 poslanců pro 75, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 166 poslanců pro 160, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 166 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta na projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Končím první čtení sněmovního tisku 1159, končím projednávání bodu 71.

 

Dostáváme se k bodu 72, sněmovní tisk 1160.

 

První návrh na hlasování je na zamítnutí návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 166 poslanců pro 69, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Nyní doplníme ostatní navržené výbory, o nichž budeme potom jednotlivě hlasovat: rozpočtový výbor, ústavně právní výbor, výbor pro vědu, vzdělání, školství, kulturu, mládež a tělovýchovu, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro obranu a bezpečnost, hospodářský výbor.

Nejprve budeme hlasovat o garančním výboru, a potom jedno hlasování o všech ostatních výborech dohromady.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 165 poslanců pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Matulka má faktickou poznámku.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, žádám, aby minimálně o ústavně právním výboru bylo hlasování individuálně. Jak víte, ústavně právní výbor dostal celý štos nových zákonů v oblasti správního práva a není racionální důvod, aby se takovýmto tiskem vůbec zabýval.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Myslím, že se připomínka pana poslance Matulky zdá být logickou, ale jsou tam změny zákonů, které se týkají ústavně právního výboru. Probíral jsem to s panem poslancem Výborným. Na předsedy výborů se obrátím dopisem, ve kterém budou definovány zákony, u nichž bych chtěl, aby se tím příslušný výbor zabýval. Neznamená to, že by se výbor musel zabývat vším, proto jsme hlasovali o gesčním výboru, proto je má prosba, aby nebylo vyslyšeno volání pana poslance Matulky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega Matulka trvá na svém požadavku?

 

Poslanec Dalibor Matulka: Trvám na svém požadavku. Co uváděl kolega Beneš, samozřejmě vím, není potřeba mě poučovat. Jinak připomínám, že o procedurálním návrhu by se mělo bez rozpravy hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Považuji to za váš procedurální návrh a budeme hlasovat, zda sněmovna souhlasí s tím, aby všechny ostatní výbory byly hlasovány dohromady mimo ústavně právní výbor.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 165 poslanců pro 86, proti 52. Váš návrh byl přijat.

 

Nejprve budeme hlasovat o ústavně právním výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 165 poslanců pro 125, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému, hospodářskému, pro obranu a bezpečnost, pro sociální politiku a zdravotnictví, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zemědělskému výboru.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 165 poslanců pro 105, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dnů.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 165 poslanců pro 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výboru ústavně právnímu, výboru rozpočtovému, výboru hospodářskému, výboru zemědělskému, výboru pro obranu a bezpečnosti a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP