(12.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Zkusme tedy hlasovat pouze o zamítnutí. Pokud projde, pan ministr Fencl si toto případné zamítnutí vysvětlí jako doporučení postupovat jinou cestou.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, nemohu s tím mít problém. Záležitost by se mi zdála být elegantnějším a lepším řešením. Nicméně stanovisko Ministerstva financí - a mrzí mě, že ho v tuto chvíli nemohu formulovat, exaktně říká, že tato procedura není možná. Jediná možná procedura je změna zákona o státním rozpočtu. Jsem v situaci, kdy - pokud mi to sněmovna doporučí - se mohu pokusit ještě jednou probourat negativní stanovisko Ministerstva financí. Buď se mi to podaří a pak bude problém vyřešen, jak navrhoval předseda rozpočtového výboru, nebo se mi to nepodaří a jsem, jak se říká u nás na Moravě, namydlený.

Stál bych o zvážení, zda by se nejprve hlasovalo o usnesení, tak jak bylo předloženo. Kdyby neprošlo, pokusili bychom se volit druhou variantu. Přál bych si, abychom mohli jít první cestou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Beru to jako potvrzení jisté nadřazenosti moci zákonodárné nad výkonnou. Pokud přijmeme toto usnesení, je pravděpodobné, že se jím Ministerstvo financí bude řídit.

Pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Abych vyhověl přání vás, pana řídícího, domnívám se, že hlasování může být jediné, a to je hlasování o zamítnutí a zároveň přijetí usnesení, které navrhuje alternativní řešení. Je jasné, že jedno souvisí s druhým a vytváří to celek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je ve sněmovně námitka proti takovémuto společnému hlasování, abych si jako předsedající udělal předem alibi? Pan kolega Sobotka má námitku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, raději bych požádal o to, abychom v této situaci hlasovali samostatně o obou návrzích, to je nejprve o návrhu na zamítnutí, a pak samostatně o návrhu, který doporučuje rozpočtový výbor, to je řešit tuto situaci formou rozpočtového opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegové, dostáváte mě do složité situace. Podle mého názoru druhý postup možný není. Není možné přijímat usnesení k bodu, který byl zamítnut.

Proto si myslím, že by nejoptimálnější cesta byla ta, kterou navrhoval pan poslanec Tlustý. Pokud nebude námitka z pléna, hlasovat o zamítnutí včetně usnesení. Jediný postup, kterým jsem si stoprocentně jist, je hlasování o zamítnutí a v tu chvíli nemožnost přijetí jakéhokoli dalšího usnesení.

Pan kolega Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, mám námitku. Především není zamítnut bod, zamítnut může být návrh.

Za druhé není přece možné najednou vyloučit při určitém řešení bodu možné doprovodné usnesení, které jsme v mnoha případech v nejrůznějších situacích přijímali. Jestliže jsme se jednou rozhodli, že například při zamítnutí návrhu je možné jiné řešení, nepochybně o takovém usnesení, které toto řešení nabízí, je možné hlasovat nejméně na základě precedentů, které v této oblasti již byly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Velmi dobře si je pamatuji a také si velmi pamatuji vřavu, která potom ovládla Poslaneckou sněmovnu. Vzhledem k tomu, že nám v tuto chvíli jde o jednu a tutéž věc, doufám, že se bude jednat o další výjimku, na kterou se nikdo v budoucnu odvolávat nebude.

Budeme nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí. Bude-li návrh přijat, budeme hlasovat o návrhu usnesení, které navrhl pan předseda rozpočtového výboru.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 60. Kdo je pro, předložený návrh zákona zamítnout? Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro návrh 75, proti 89.

 

Problematickou proceduru jsme si ušetřili. Vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nezazněl žádný pozměňovací návrh, návrh na zamítnutí nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s tímto návrhem v rámci druhého čtení. V tuto chvíli končím jeho čtení.

 

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že je 12.45 hodin a v polední pauze zasedá organizační výbor, přerušuji jednání sněmovny do 14 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP