(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do sněmovny, do jednacího sálu k projednávání důležitého bodu našeho programu.

Vážení kolegové, prosím, abyste se posadili, abychom mohli pokračovat v naší schůzi.

Vidím, že některé strany jsou tady velmi málo zastoupeny. Zejména se mi zdá, že Unie svobody už dobře ví, jak bude hlasovat o rozpočtu, tak proto zde ani nemusí sedět.

Já tady zacinkám, abych dal na vědomí, že máme vážný bod programu:

 

2.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
/sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok.

Pane ministře, prosím, ujměte se slova, a prosím opravdu poslance o posazení se. Nebudu je jmenovitě vyvolávat, koho vidím, že stojí a konverzují. Opravdu prosím o klid. Mohu tady kolegy a kolegyně zde nalevo ode mě poprosit...

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda mě pověřila, abych jejím jménem odůvodnil vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2002. Tento návrh vám byl předán v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v určeném termínu a dnes jej předkládám k projednání v prvém čtení.

Návrh státního rozpočtu považuje každá vláda za klíčový politicko-hospodářský dokument, dokument, v němž formuluje cíle a směry ekonomické a fiskální politiky pro rok 2002. Součástí materiálů, které vám vláda předkládá, jsou kromě vlastního návrhu zákona o státním rozpočtu i standardní podklady, které charakterizují návrh rozpočtu, a některé další doplňující informace. Jedná se zejména o informace o rozpočtech územních samospráv, jedná se o zprávu o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv a podrobnou informaci o hospodaření veřejných rozpočtů.

Na vědomí Poslanecké sněmovně je dále poskytnut střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na roky 2003 a 2004. Ten charakterizuje podstatné souvislosti, které budou profilovat rozpočtové hospodaření v následujících dvou letech po roce 2002. Dnes při prvém čtení zákona se zaměřím na jeho základní charakteristiky, především na vysvětlení a zdůvodnění základních parametrů a principů, na nichž byl tento návrh rozpočtu postaven a zpracován.

První z fundamentálních principů, který je nezbytnou součástí rozpočtové metody, je analýza makroekonomického vývoje. Analýza makroekonomického vývoje ČR v roce 2001 - v letošním roce a v letech předchozích. Závěry této analýzy byly základem pro prognózu makroekonomického vývoje na rok 2002 a výhled na další, následující roky.

Předkládaný návrh státního rozpočtu především ve své kvantitativní části reflektuje hospodářský vývoj v předcházejících měsících a jeho základní tendence v nadcházejícím období. Dovolte mi je stručně charakterizovat.

Hospodářství České republiky se v současnosti nachází ve vzestupné fázi ekonomického cyklu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP