(11.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Návrh iniciativně projednal ještě hospodářský výbor. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 457/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si vás seznámit s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 175, který je obsažen ve sněmovním tisku 457/2.

Dovolte mi, abych pro úvod vás stručnou rekapitulací znovu vtáhl do projednávání tohoto zákona předlohy 457/0, tedy zákona o informačních systémech ve veřejné správě.

Vláda předložila sněmovně tento návrh 7. 12. 1999, který byl rozeslán poslancům 10. 12. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na základě rozhodnutí sněmovny projednal tuto předlohu a přijal k ní usnesení. Navíc projednal tuto předlohu také hospodářský výbor. Chci jenom zdůraznit, že před projednáním v obou výborech, tedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a v hospodářském výboru, proběhla společná schůze podvýborů pro telekomunikaci, pošty a veřejnou správu, která se stala základem předlohy či doporučení pro projednání v jednotlivých výborech, které jsem tady uvedl.

Máme před sebou pro projednání v podstatě materiály tři, tedy původní vládní návrh, k němuž máme dva sněmovní tisky, tisk 457/1 a tisk 457/2, z nichž první je usnesením hospodářského výboru a druhý usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Myslím si, že v průběhu prvního čtení prvním úkolem pro tuto sněmovnu bude rozhodnout, který z materiálů vzít za základ projednání, a já v podrobné debatě budu navrhovat, aby se základem pro projednání v Poslanecké sněmovně stal tisk 457/2, tedy komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Po tomto rozhodnutí bude možné v podrobné rozpravě připojit ještě event. další pozměňovací návrhy.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Dušan Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor iniciativně projednal tento zákon s tím, že výsledkem tohoto projednání je usnesení hospodářského výboru 457/1. Tato materie se v podstatě velmi přibližuje usnesení výboru pro veřejnou správu, to znamená sněmovnímu tisku 457/2. Při rozhodování, co vzít za základ projednávání, po dohodě s předkladatelem, s ÚSIS a dále s garančním výborem a po plné shodě po prověrce specialisty doporučuji, aby sněmovna vzala za základ 457/2, to znamená výboru pro veřejnou správu, protože jsou tam některé cenné doplňky. Při porovnání komplexních pozměňovacích návrhů lze konstatovat, že tisk 457/1, tj. hospodářského výboru, se liší od tisku 457/2 v osmi drobných ustanoveních, z nichž po prověření lze pokládat z těchto osmi šest, která patří veřejné správě, jako lepších, a asi dvě hospodářského výboru by byla akceptovaná zlepšení kvality tohoto zákona.

Proto ještě jednou opakuji: doporučuji, kolegyně a kolegové, vzít za základ sněmovní tisk 457/2, a aby plně byly uplatněny názory hospodářského výboru, drobné odlišnosti a zlepšení, které hospodářský výbor na materii učinil, přednesu v podrobné rozpravě s tím, že budu citovat jednotlivá čísla paragrafů a odstavců. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tešnarovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Dušan Tešnar, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Dovolte, abych učinil, co jsem naznačil ve zpravodajské zprávě, a jelikož sněmovní tisk 457/1 máte před sebou, nebudu číst znění jednotlivých paragrafů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, pravděpodobně jsem vás uvedla v omyl, neboť vaše přihláška je do podrobné rozpravy, já jsem vás omylem vyvolala již v rozpravě obecné a váš příspěvek také patří do rozpravy podrobné. Takže se vám omlouvám.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Já se omlouvám víc, protože jsem si toho měl všimnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. V tuto chvíli zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Tom Zajíček jako zpravodaj výboru, kterému byl tento návrh přikázán, má přednost.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Paní předsedající, domnívám se, že před plynutím podrobné rozpravy by bylo vhodné, aby sněmovna rozhodla o tom, co bude vzato za základ projednávání, aby eventuální pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě byly vztaženy již k onomu sněmovnou určenému základu pro projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vy tedy, pane zpravodaji, jste navrhl, ale měl byste to učinit ještě nyní, aby se základem pro projednávání stal který sněmovní tisk?

 

Poslanec Tom Zajíček: Aby sněmovna měla o čem rozhodovat, dovolte mi, abych sněmovně navrhl, aby základem projednávání této materie se stal sněmovní tisk 457/2, tedy usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za přednesení tohoto návrhu. O tomto návrhu rozhodneme ihned. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 98 tedy rozhodneme, že základem pro projednávání tohoto návrhu zákona by se stal sněmovní tisk 457/2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 98. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 98 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 124 vyjádřilo 120, nikdo nebyl proti.

 

Základem pro projednávání tohoto návrhu zákona se tedy stal sněmovní tisk 457/2 a prosím, aby pozměňovací návrhy byly předkládány k tomuto tisku.

Nyní je jako první přihlášen do rozpravy pan poslanec Dušan Tešnar, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, nyní mi dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy, které pocházejí ze sněmovního tisku 457/1, tj. znění, které doporučil hospodářský výbor. Protože tento tisk máte před sebou, ocituji pouze paragrafy a odstavce.

Podávám jako pozměňovací návrhy

1. § 2 písm. k) a písm. l).

2. § 3 odst. 1.

3. § 4 odst. 2 písm. c), písm. d).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP