Poslanec Jiří Papež: Ano, o mém pozměňovacím návrhu, který je obsažen v usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Hlasujeme tedy o návrhu tak, jak jej přednesl pan poslanec Papež, v hlasování pořadové číslo 203, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 145 pro vyslovilo 141 a nikdo nebyl proti.

 

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Paní předsedající, podle mého názoru nyní bychom měli hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny a já si dovolím tento návrh přečíst. Chtěl bych požádat ctěnou sněmovnu, aby měla se mnou trpělivost, protože vzhledem k tomu, dochází ke změnám některých formulací, které se liší od toho, co jsme schválili v návrhu usnesení zemědělského výboru, protože Poslanecká sněmovna schvaluje, zvyšuje a upravuje, tak já si dovolím přednést ten návrh usnesení ještě jednou jako celek. Takže přednáším návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999 podle sněmovního tisku 63 s těmito změnami:

I. V tabulce Výdaje na straně 12, 1. zvyšuje položku číslo 9 Ostatní výdaje v návrhu rozpočtu 1999 z částky 200 milionů korun na částku 600 milionů korun a doplňuje za slova "Trvalé porosty" text "Podpora zemědělství", 2. zvyšuje v řádce Celkem v návrhu rozpočtu 1999 částku 1 643,4 milionu korun na částku 2 043,4 milionu korun.

II. V tabulce Celková bilance Pozemkového fondu ČR na rok 1999 na straně 7: 1. upravuje výdaje plánované pro rok 1999 z částky 1 643,4 milionu korun na částku 2 043,4 milionu korun, 2. upravuje Celkovou finanční bilanci z částky 1 386,6 milionu korun na částku 986,6 milionů korun.

III. Na straně 15 v části rozpočtu části 9 Ostatní výdaje upravuje v rozpočtu 1999 částku z 200 milionů korun na 600 milionů korun.

IV. Na straně 16 doplňuje za poslední větu komentáře novou větu tohoto znění: "Ostatní výdaje zahrnují dále finanční prostředky ve výši 400 milionů korun k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů."

Můžeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Papežovi a zahajuji hlasování pořadové číslo 204. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 155 pro vyslovilo 153 a nikdo nebyl proti.

Tento návrh usnesení byl přijat. Tím jsme projednali tento bod. Já děkuji panu zpravodaji.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, já v tuto chvíli skončím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin, a to bodem pořadu "Vládní návrh zákona o loteriích a jiných podobných hrách, třetí čtení:.

V 18.00 hodin se sejde organizační výbor.

 

(Schůze přerušena v 17.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP