(pokračuje Gross)

Pane předsedo, prosím, předložte další návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Vidím: Mohu konstatovat, že v prvním kole byla předsedkyní výboru Fondu dětí a mládeže zvolena paní Jiřina Pavlíková, které tímto blahopřeji.

Vzhledem k tomu, že paní Jiřina Pavlíková byla členkou výboru Fondu dětí a mládeže, v tomto okamžiku jsou v tomto výboru volná místa dvě. Nyní tedy budeme v prvním kole rozhodovat o kandidátech na dvě uvolněná místa členů výboru Fondu dětí a mládeže. Budeme hlasovat jednotlivě o navržených kandidátech.

Za členku tohoto výboru je navržena paní Vlasta Bohdalová.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kdo je pro, aby se kolegyně Bohdalová stala členkou výboru Fondu dětí a mládeže, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 147), když se pro něj vyslovilo 115 poslankyň a poslanců, proti 7.

Prosím, pane předsedo, předložte další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Michal Frankl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kdo je pro, aby se pan Michal Frankl stal členem výboru Fondu dětí a mládeže, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 148), když se pro jeho schválení vyslovilo 41 poslanců a poslankyň, 57 bylo proti.

Prosím o předložení dalšího návrhu.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Stanislav Navrkal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kdo je pro, aby pan Stanislav Navrkal se stal členem výboru Fondu dětí a mládeže, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 149), když se pro jeho schválení vyslovilo 85 poslankyň a poslanců, proti bylo 31.

Prosím o předložení dalšího návrhu.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku tohoto výboru je navržena paní Milena Vernerová.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kdo je pro, aby se paní Milena Vernerová stala členkou výboru Fondu dětí a mládeže, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 150), když se pro jeho schválení vyslovilo 62 poslankyň a poslanců, proti bylo 41.

Předložte, prosím, další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Miloš Vystrčil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kdo je pro, aby pan Miloš Vystrčil se stal členem výboru Fondu dětí a mládeže, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 151), když se pro jeho schválení vyslovilo 86 poslankyň a poslanců, proti bylo 41.

Pane předsedo, prosím, abyste zrekapituloval výsledek voleb.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvním kole byla členkou výboru Fondu dětí a mládeže zvolena paní Vlasta Bohdalová. Do druhého kola první volby postupují dva nejúspěšnější kandidáti na člena výboru Fondu dětí a mládeže, a to pan Miloš Vystrčil a pan Stanislav Navrkal. Nyní budeme rozhodovat, zda zvolíme za člena tohoto výboru Pana Miloše Vystrčila.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Ve druhém kole voleb rozhodneme o usnesení, že pan Miloš Vystrčil se stává členem výboru Fondu dětí a mládeže. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 152), když se pro jeho schválení vyslovilo 89 poslankyň a poslanců, proti bylo 66.

Předložte, prosím, další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena tohoto výboru je navržen pan Stanislav Navrkal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kdo je pro, aby pan Stanislav Navrkal se stal členem výboru Fondu dětí a mládeže, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko v hlasování číslo 153. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 86 poslankyň a poslanců, proti bylo 53.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo členem výboru Fondu dětí a mládeže. První kolo druhé volby můžeme uskutečnit s novými kandidáty na některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Končím tím projednávání bodu 27.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednání bodu

 

33.
Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny
a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

 

Opět bych požádal předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, projednáváme návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby předloženy návrhy na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. K tomuto bodu přijala volební komise své 24. usnesení. Poslaneckými kluby byli na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny navrženi tito kandidáti: na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny páni poslanci Stanislav Gross (ČSSD) a Karel Vymětal (KSČM), na předsedu stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky páni poslanci Zdeněk Klanica (KSČM) a Ivan Langer (ODS).

Dále byli poslaneckými kluby navrženi na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací tito kandidáti: na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Vlasta Štěpová (ČSSD), na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě páni poslanci Václav Exner (KSČM) a Petr Šulák (ČSSD), na vedoucího stálé delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem páni poslanci Zdeněk Klanica (KSČM) a Jan Zahradil (ODS), na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Severoatlantického shromáždění pan poslanec Jiří Payne (ODS), na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie paní poslankyně Alena Svobodová (KSČM) a pan poslanec Milan Ekert (ČSSD), na vedoucího stálé delegace Parlamentu do shromáždění Západoevropské unie pan poslanec Michal Lobkowicz (US), na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy páni poslanci Vilém Holáň (KDU-ČSL) a Miloslav Ransdorf (KSČM).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP