Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu KDU ČSL stahuji nominaci našich dvou kandidátů pana Mimochodka Petra a paní Šaršovou Marii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkujeme. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, tak rozpravu uzavírám a požádal bych předsedu volební komise, aby se ujal řízení hlasování v rámci tohoto bodu.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, dostáváme se do poněkud složité situace, protože podle čl. 5 volebního řádu Poslanecké sněmovny, který tvoří druhou přílohu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Poslanecká sněmovna rozhoduje hlasováním o kandidátech navržených volební komisí. Volební komise navrhuje všechny kandidáty včetně těch, o kterých teď kolega Kvapil hovořil jako o kandidátech, které klub KDU ČSL stahuje. Formálně bychom zřejmě v tomto okamžiku měli přerušit jednání Poslanecké sněmovny, aby se mohla sejít volební komise, která by k tomu zaujala stanovisko.

Je samozřejmě možný druhý postup, a to ten, že Poslanecká sněmovna, jeden každý člen Poslanecké sněmovny, vezme na vědomí skutečnost, kterou oznámil kolega poslanec Kvapil, a nebude pro tyto dva kandidáty hlasovat. Mám pocit, že bychom mohli zvolit tuto cestu, kdy jeden každý z nás si uvědomí oznámení reprezentanta klubu KDU ČSL.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vidím řešení této situace v tom, že kolega Kvapil nebo kolegové z KDU ČSL buď v tuto chvíli požádají o čtyřminutovou nebo pětiminutovou pauzu, ve které by se sešla volební komise a toto usnesení by změnila, nebo o to nepožádají a budeme postupovat tak, jak navrhl předseda volební komise.

Pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, věc je skutečně řešitelná obojím způsobem. Má-li předseda volební komise za to, že on žádá onu pětiminutovou pauzu, já mu za klub KDU vyjdu vstříc a učiním to.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 14.37 hodin, ve které se sejde zřejmě volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Žádám členy volební komise, aby se neprodleně sešli zde v tomto prostoru. Děkuji.

 

(Schůze přerušena ve 14.33 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena ve 14.38 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Prosil bych všechny, kdo se chtějí zúčastnit našeho jednání, aby tak učinili a vstoupili do jednacího sálu. Ty, kteří zde jsou, bych požádal, aby se věnovali jednání, protože atmosféra je zde dnes skutečně dosti obtížná.

Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením volební komise, které bylo přijato před několika málo okamžiky, kdy volební komise vzala na vědomí, že poslanecký klub KDU ČSL odvolal kandidaturu paní Šaršové Marie a pana Mimochodka Petra na funkci člena výboru Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozpravu jsem uzavřel, nicméně pokud by byly pochybnosti, tak ji uzavírám v toto chvíli, protože další přihlášky nejsou, a prosím vás, pane předsedo, abyste nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Jan Vidím: Rád tak učiním, pane předsedající. Nejprve budeme hlasovat v prvém kole o kandidátce na předsedkyni Fondu dětí a mládeže. Na tuto funkci je navržena paní Jiřina Pavlíková.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme v tuto chvíli hlasovat o usnesení v tom smyslu, v jakém předkládal pan kolega tento návrh. Rozumím tomu tak, že bude toto usnesení znít takto:

"Poslanecká sněmovna volí do funkce předsedy Fondu dětí a mládeže paní poslankyni Jiřinu Pavlíkovou."

 

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 148 poslankyň a poslanců, proti byl 1 (v hlasování číslo 146).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP