Středa 4. února 1998

Poslanec Milan Uhde: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci využít této minutky k tomu, abych připomněl jednu věc, která většině z vás je známa. Tato sněmovna dluží občanům zpracování určitého tématu. Je to téma minulosti. My jsme podle mě nezakončili vyrovnání s minulostí důstojnými zákony. Nemyslím jenom na podněty, se kterými se ozvala Konfederace. Myslím, že to nejde řešit tak, jak se o to pokusil kolega Langer, tzn. z čistého nebe spustit návrh zákona, který většina neměla prostudován. Ale domnívám se, že bychom si to aspoň měli všichni uvědomit: že jsme ve volebním období, které končí, nesplnili určitý úkol, který jsme si vytkli. Mám na mysli i odškodnění, rehabilitaci, příp. finanční náhradu anglických československých letců apod. To všechno za námi zůstává a já musím říci, že mně je to velice, velice nepříjemné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Uhdemu.

Je 16.21 hodin, dám hlasovat o návrhu na přerušení a podmínku, aby Ministerstvo obrany dodalo materiály požadované panem poslancem Vojtěchem Filipem.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 54, a táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v této chvíli končí výsledkem pro 58, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní, protože nejsou další přihlášky do rozpravy, i podrobnou rozpravu končím a dám hlasovat o návrzích, které přednesl pan poslanec Václav Exner. Jsou to návrhy na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání a na zamítnutí návrhu zákona. Pan poslanec Exner žádá, abych dal hlasovat v pořadí tak, jak tyto návrhy byly předneseny. Nevidím valný smysl v tom, abych s ním vedl nějakou diskusi, takže mu vyhovím.

Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 55, které jsem právě zahájil, o tom, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je proti zamítnutí? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 26, proti 119.

Nyní dám hlasovat o druhém návrhu pana poslance Exnera na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 63, proti 93. Ani tento návrh nebyl přijat a já mohu konstatovat, že jsem dal hlasovat o všech návrzích, které v průběhu rozpravy zazněly, a že druhé čtení tohoto návrhu zákona končí.

Děkuji navrhovatelům a děkuji zpravodaji.

A nyní můžeme přikročit k projednávání dalšího návrhu, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

 

Jedná se o sněmovní tisk 333 a je to prvé čtení. O slovo se přihlásil pan poslanec Josef Janeček. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, jenom po poradě se zpravodaji k tiskům označeným v našem programu čísly 22, 23, 24 bych chtěl požádat o přeložení na zítřek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to návrh, o kterém dám bezprostředně hlasovat. Jenom připomínám, že na zítřek už jsme přeložili značnou část návrhu, takže je možné, že zákony, které vyjmenoval pan poslanec Janeček, budou projednávány třeba v pátek. Ale rozumím tomu tak, že nežádá pan poslanec Janeček přednost pro projednávání těchto zákonů na čtvrtek a že se spokojí s tím, když tyto návrhy budeme projednávat v pořadí tak, jak bude odpovídat už přeloženým normám.

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 57. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Josefa Janečka. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování končí, výsledek je: Pro 99, proti 22. Takže tento procedurální návrh byl přijat.

Nyní tedy můžeme přistoupit k projednání

 

25.
Návrhu poslanců Hany Marvanové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Anny Röschové, Milana Uhdeho a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., tedy Ústava České republiky
/sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

 

a dále

 

26.
Návrhu poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové,
Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
/sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
 

Návrhy jsme obdrželi jako dva tisky; je to návrh 251, 252 a stanoviska vlády k nim jako tisk 251/1 a 252/2. Poté, co se ve sněmovně rozhostí důstojný klid a pořádek, požádám paní poslankyni Hanu Marvanovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych vám předložila dva poslanecké návrhy zákonů, návrhy, které kromě mě předkládají ještě další poslanci a poslankyně - paní poslankyně Kolářová, Plechatá, Röschová, pan poslanec Uhde a celá řada dalších kolegů, kteří tento poslanecký návrh spolu se mnou předkládají.

Jde o dva návrhy - a proto byla také schválena sloučená rozprava - které spolu úzce souvisejí. Oba návrhy se týkají poslanecké a senátorské imunity. Jeden návrh spočívá v návrhu na vydání ústavního zákona, který má řešit trestně právní imunitu, druhý návrh se týká novelizace jednacího řádu a má řešit přestupkovou imunitu. O imunitě poslanců a senátorů u nás se již delší dobu diskutuje a myslím, že to všichni, vážené kolegyně a vážení kolegové, víte, že se o této problematice ...

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Jistě všichni víte, že se o této problematice diskutovalo, ovšem neúspěšně, i v minulém volebním období. Právě někteří z navrhovatelů těchto poslaneckých návrhů byli navrhovateli podobných návrhů již v minulém volebním období a neuspěli, ovšem domníváme se, že ta otázka je důležitá a že je právem kritizována i ze strany veřejnosti. Proto se domníváme, že je dobré, aby i v tomto volebním období parlament se pokusil tuto otázku řešit.

Poslanecká a senátorská imunita u nás je totiž nezvykle široká. Smysl imunity poslanců a senátorů, tedy členů parlamentu, je pochopitelně správný. Jde o to, zajistit řádné fungování parlamentu a jeho členů, svobodný výkon funkce a ochránit parlament před určujícími zásahy ze strany moci výkonné či soudní.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP