Dokumenty EU

Zpravodajkou Ing. Marie Pošarová

Celkem nalezeny 4 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
 5837/24COM(2024) 14 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/38/EC as regards the establishment and functioning of European Works Councils and the effective enforcement of transnational information and consultation rights - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/38/ES, pokud jde o zřizování a fungování evropských rad zaměstnanců a účinné vymáhání práv na nadnárodní informování a projednáníProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15627/23COM(2023) 901 finalCommunication from the Commission - Annual Sustainable Growth Survey 2024 - Sdělení Komise - Roční analýza udržitelného růstu 2024Projednáno a přijato usnesení
11888/23COM(2023) 451 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles, amending Regulations (EU) 2018/858 and 2019/1020 and repealing Directives 2000/53/EC and 2005/64/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, kterým se mění nařízení (EU) 2018/858 a 2019/1020 a zrušují směrnice 2000/53/ES a 2005/64/ESProjednáno a přijato usnesení
 7992/23COM(2023) 178 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a o dozoru nad trhem s nimi a o změně nařízení (EU) 2019/1020Projednáno a přijato usnesení


ISP (příhlásit)