3.

SEZNAM

UŽITÝCH ARCHIVŮ A RUKOPISNÝCH SBÍREK

A SOUPIS LITERATURY.

A. ARCHIVY A RUKOPISNÉ SBÍRKY,

Bautzen v. Budyšín.

Benátky (Venezia): Archivio di Stato (Státní archiv) Dispacci di Venezia (v I. díle užívány ještě ve státním archivu ve Vídni).

Biblioteca Nazionale di S. Marco (Národní knihovna sv. Marka).

Berlín (Berlin): Geheimes Staatsarchiv (Tajný státní archiv).

Ständisches Archiv (Stavovský archiv).

Universitäts-Bibliothek (Universitní knihovna).

Bludov: knihovna hrabat Žerotínů.

Breslau v. Vratislav.

Brno (Brünn): Zemský archiv (Landesarchiv).

Brünn v. Brno.

Budapešť (Budapest): Magyar királyi Országos Levéltár (Státní archiv maďarský).

Budyšín (Bautzen): Gerstorff-Weichasche Bibliothek (Knihovna Gerštorfská).

Bürglitz v. Křivoklát.

Dohna-Schlobitten v. Schlobitten.

Domažlice (Taus): Městský archiv (Stadtarchiv).

Drážďany (Dresden): Sächs. Hauptstaatsarchiv (Hlavní státní archiv saský).

Dresden v. Drážďany.

Eger v. Cheb.

Eybach: Gräfliches Degenfeld-Schonburgsches Archiv (Hraběcí DegenfeldSchonburgovský archiv).

Firenze v. Florencie.

Florencie (Firenze): R. Archivio di Stato (Státní archiv).

Glatz v. Kladsko.

Görlitz v. Zhořelec.

Gotinky (Göttingen): Universitäts-Bibliothek (Universitní knihovna).

Göttingen v. Gotinky.

Hannover: Vorm. Königl. u. Provinzial-Bibliothek (Král. knihovna).

Hora Kutná (Kuttenberg): Městský archiv (Stadtarchiv).

Hradec Jindřichův (Neuhaus): Archiv hrabat Černínů (Grafi. Czerninsches Archiv).

Charlottenburg: Königl. Hausarchiv (Král. domácí archiv).

Cheb (Eger): Městský archiv (Stadtarchiv).

Chlumec n. Cidl.: Archiv hrabat Kinských .

Innsbruck v. Inšpruk.

Inšpruk (Innsbruck): Landesregierungs-Archiv, resp. Staatsarchiv (Místodržitelský, resp. Státní archiv).

Kladsko (Glatz): Knihovna kláštera františkánského v. Vratislav, státní archiv.

Kremsier v. Kroměříž.

Kroměříž (Kremsier): Arcibiskupský archiv (Fürsterzbischöfliches Archiv)I.

Křivoklát (Bürglitz): Archiv a knihovna Furstenberská.

Kuttenberg v. Hora Kutná.

Linec (Linz): Oberösterreichisches Landesarchiv (Hornorakouský zemský archiv).

Linz v. Linec.

Louny: Archiv městský (Stadtarchiv).

Lubín (Lübben): Standesarchiv (Stavovský archiv).

Lübben v. Lubín.

Mainz v. Mohuč.

Mnichov (München): Hauptstaatsarchiv, dříve Kgl. Bayer. Reichsarchiv (Hlavní státní, dříve Říšský archiv).

Geh. Staatsarchiv (Tajný státní archiv).

Mohuč (Mainz): Erzkanzlerarchiv (Archiv arcikancléřský); - v. dále Vídeň, Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

München v. Mnichov.

Napoli v. Neapol.

Neapol (Napoli): R. Archivio di Stato (Státní archiv).

Neuhaus v. Hradec Jindřichův.

Orlík (Worlik): Schwarzenberský archiv (Fürst. Schwarzenbergsches Archiv).

Paris v. Paříž.

Paříž (Paris): Bibliothèque Nationale (Národní knihovna).

Pilsen v. Plzeň.

Plzeň (Pilsen): Městský archiv (Stadtarchiv).

Prag v. Praha.

Praha (Prag):

Archivy:

Archiv arcibiskupský (Fürst. Erzbischöfliches Archiv).

Archiv hl. města Prahy (Archiv der Hauptstadt Prag).

Archiv místodržitelský, nyní ministerstva vnitra (Statthaltereiarchiv, nyní Archiv des Ministeriums des Innern).

Archiv kláštera františkánského u P. Marie Sněžné (t. zv. rukopis prosečský).

Archiv Národního musea, dříve archiv musea kr. Českého (Archiv des Nationalmuseums, dř. Archiv des Museums des Königreichs Böhmen).

Archiv university Karlovy (Universitätsarchiv); - diarium Troila Hagiochorana; - Oeconomica.

Archiv země České, dříve královský český zemský archiv (Böhm. Landesarchiv, dř. das kgl. böhm. Landesarchiv).

Archiv korunní v archivu země České.

Oeconomica (diarium Troila Hagiochorana), dříve v archivu země České, nyní v universitním archivu v. archiv university Karlovy.

Desky zemské.

Knihovny:

a) veřejné

Knihovna Národního musea (Bibliothek des Nationalmuseums).

Národní a universitní knihovna (Off. National- u. Universitäts-Bibliothek).

b) klášterní

Knihovna kláštera na Strahově.

e) rodinné

Knihovna Fürstenberská (Fürstenbergsche Bibliothek).

Knihovna Lobkovická (Lobkowiczsche Bibliothek).

Knihovna Nosticovská (Nostizsche Bibliothek).

Museum hl. města Prahy (Stadt. Museum).

Sbírka Donebauerova.

Sbírka Karla hrab. Latoura .

Roma v. Řím.

Roudnice: Archiv Lobkovický (Fürstl. Lobkowitzsches Familienarchiv.

Knihovna Lobkovická (Fürst. Lobkowitzsche Schloßbibliothek).

Řím (Roma): Biblioteca Angelica (Knihovna Angelica).

Biblioteca Corsiniana (Knihovna Corsini).

Biblioteca Vallicelliana (Knihovna Vallicelliana).

Istituto austriaco di studi storici (Rakouský ústav historický).

Vatikánské ústavy v. Vatikán.

Schlan v. Slaný.

Schlobitten: Fürstl. Dohnaisches Hausarchiv (Archiv knížat Dohna).

Simancas: Archivo generál (Státní archiv).

Slaný (Schlun): Archiv městský (Stadtarchiv).

Srbiště v. Zerbst.

Stuttgart v. Stuttgart.

Štutgart (Stuttgart): Staatsarchiv (Státní archiv).

Taus v. Domažlice.

Třeboň (Wittingau): Archiv knížete ze Schwarzenbergu (Fürstl. Schwarzenbergsches Archiv).

Vaticano v. Vatikán:.

Vatikán (Vaticano): Archivio Vaticano (Archiv vatikánský).

Biblioteca Apostolica Vaticana (Knihovna vatikánská), Biblioteca Barberini.

Venezia v. Benátky.

Vídeň (Wien): Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Domácí, dvorní a státní archiv), v němž též mohučský arcikancléřský archiv; (Dispacci di Venezia, která jsou dnes ve Stát. archivu v Benátkách v. Benátky).

Staatsarchiv des Innern und der Justiz (Archiv ministerstva vnitra a justice).

Gemeinsames Finanzarchiv (Společný archiv finanční).

Kriegsarchiv (Válečný archiv).

Archiv für Niederösterreich (Archiv dolnorakouský).

Vratislav (Breslau): Staatsarchiv (Státní archiv).

Knihovna kláštera františkánského ve stát. archivu (nekrologium).

Fürstbischöfl. Diözesanarchiv (Knížecí biskupský archiv).

Stadtarchiv (Archiv městský).

Stadtbibliothek (Knihovna městská).

Wien v. Vídeň.

Wittingau v. Třeboň.

Wolfenbüttel: Braunschweigisches Landeshauptarchiv (Vévodský archiv).

Worlik v. Orlík.

Zerbst (Srbiště): Anhaltisches Staatsarchiv (Vévodský archiv anhaltský).

Zhořelec (Görlitz): Ratsarchiv (Radní archiv).
Přihlásit/registrovat se do ISP