7. DOMESTIKUM.

Jestliže stavové někdy určili část svolené berně pro potřeby zemské, pak pravidlem jmenovali také zvláštní komisi, která měla určenou kvótu od nejv. berníků vyzvednout a s ní ve smyslu sněmovního zplnomocnění až do příštího sněmu hospodařiti. Byly v ní zastoupeny všechny tři stavy, takže, jestliže byla tato plná moc dána na př. nejvyšším úředníkům zemským, mezi nimiž stav městský v XVI. st. pravidelně již zastoupen nebyl, ustanovil sněm k nim ještě primasy nebo purkmistry všech tří měst pražských jako representanty stavu městského.
Přihlásit/registrovat se do ISP