401. Julius Wolf z Wolfsberku omlouvá se arcibiskupu Pražskému, Zbyňkovi Berkovi z Dubé, že pro nemoc nemůže sám předložiti účty z peněz na vychování lidu válečného, který z panství arcibiskupských (Oseckého a Světeckého) pod jeho velením do Uher vypraven byl, i že je tedy i s přebytkem 70 dukátů po svém služebníku posýlá.

V SOPCE. 1594, 7. prosince. — Orig. v arcibisk. archivu v Praze. Recepta ab a. 1594.
Přihlásit/registrovat se do ISP