396. Šepmistři a rada na Horách Kutnách přiznávají se, že všecky lidi poddané k obci a k záduší náležité v kraji Čáslavském sčisti dali, kterýchž usedlých nachází se 86; z nichž berni domovní 14 kop 20 gr. č. odsýlají.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1594 (v outerý po sv. Linhartu) 8. listopadu. — Konc. český v arch. města Kutné Hory.
Přihlásit/registrovat se do ISP