391. Purkmistr a rada města Rokycan přiznávají se, že v kostele jich farním a v kostele ve vsi Čížkově sešlo se sbírky na pomoc proti Turku do pokladniček od lidu při službách Božích vkládané za čas od sv. Jiří do sv. Havla 1594 13 kop 53 gr. 2 d. mís. 1594 (v pondělí po sv. Havle)

17. října. — Kniha přiznavací česká v archivu města Rokycan.
Přihlásit/registrovat se do ISP