382. Nejvyšší úředníci, soudcové zemští a místodržící v království Českém šepmistrům a konšelům města Hory Kutné, aby na lid válečný proti Turku táhnoucí sbírku sněmem svolenou do Prahy 19. října zaslali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 30. září. — Orig. v archivu Kutnohorském.

Vzáctné poctivosti přátelé milí. Oznamujem vám, že znamenitá summa peněz na lid válečný, jízdný i pěší, kderýž z tohoto království do království Uherského vypraven jest, každého měsíce jde a záplatou jim se odtahovati nemůže. A protož na místě JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, vám poroučíme, co jest se koli u vás zbírky z těch věcí podle svoleni sněmovního sešlo a ještě až do soboty před svatým Havlem [15. října] nejprve příštím sejde, abyste takové peníze po jisté osobě nám sem do Prahy na hrad Pražský nejvyšším berníkům v středu po svatém Havle [19. října] nejprve příštím konečně odeslali a vyčtli, jinače nečiníce. Dán na hradě Pražským v pátek den sv. Jeronýma léta 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP