380. Jan nejstarší z Valdštejna, Hertvik Zejdlic a Krištof Vratislav, nařízení komisaři k přehlídnutí vojska u města Znojma, posýlají Petrovi z Rožmberka, nejvyššímu nad českým lidem válečným, seznam osob, které se do pole vypravily anebo na místě svém poslaly; dvěma praporcům pěších se poručili, aby za ním táhli etc.

V ZNOJMĚ. 1594, 28. září. — Souč. rukopis y arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Službu svou vzkazujem etc. Podlí společního na tom zůstání posýláme VMti spis vosob, které se do pole vypravily aneb koně svý poslaly, též i co lidu pěšího, pod kterejm praporcem leží. Můž bejti, že na pospěch něco přehlídnuto jest, poněvadž mustršreibera žádného s sebou nemáme; prosíme, račte to v dobrou stranu obrátiti, při lepší prázdnosti s lepším dostatkem by se to spraviti mohlo. Lidu pěšího bylo zde ne zouplna 800, museli sme jej předce pod dva praporce rozděliti a poručili sme jim dnes za VMtí táhnouti; poněvadž pak ještě více lidu pěšího zadu zůstává, to nařízení sme učinili, aby, jak zde bude zmustrován, za VMtí posílán byl, budou se moci ty dva praporee dále v ležení VMti doplniti. A strany oplacení peněz VMti, i co ste s námi VMt více mluviti ráčili, dobrou paměť jmíti chceme a VMti od pána Boha všecko nejlepší a šťastné s námi shledání vinšujeme. Datum v Znojmě v středu den sv. Václava léta 1594.

VMti volní služebníci

 

Jan nejstarší z Valdštejna, nejvyšší komorník,

Hertvik Zejdlic, Kristof Vratislav.

Přihlásit/registrovat se do ISP