379. Petr Vok s Rožmberka, nejvyšší jenerál nad českým lidem válečným, žádá komisaře k přehlídce vojska u Znojma nařízené, aby mu odeslali rejstra přehlídnutého vojska.

1594, 28. září. — Souč. rukopis v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Službu svou etc. Tak jakož [jsem] VMtí a vás za to žádal, abyste mi ráčili registra pořádná, kdo jest se u města Znojma z lidu mně svěřeného zapsati a mustrovati dal, odvésti: i poněvadž mi na tom nemálo záleží, schválně teď posla tohoto vypravuji a za to, že mi, kdo jest se, jak dotčeno, z jednoho každého kraje zapsati a zmustrovati dali, nicméněji kdo jest koho na svém místě vypravil a odeslal, to vše zejména v pořádný spis uvedeno odeslati ráčíte, neb jest poslu poručeno, aby mi taková registra od VMtí a vás konečně přinesl a bez nich se nenavrátil. Té nepochybné naděje jsem, že tak učiniti ráčíte a učiníte. S tím pán Bůh rač dáti naše spolu v dobrém zdraví shledáni. Datum v Myslipachu [sic] v středu den svatého Václava léta 1594.

Petr Vok z Rožumberka,

vladař domu Rožumberského a nejvyšší polní generál nad lidem válečním z království českého.


Urozeným pánům, pánům, urozeným a statečným rytířům, JMCské radám, místodržícím v království Českém a pánům komisařům k mustruňku lidu válečného u města Znojma nařízeným, pánům švagrům, bratřím a přátelům mým zvláště milým.
Přihlásit/registrovat se do ISP