377. Artikulové, dle nichž se lid válečný v tažení v Uhřích říditi má.

1594, 26. září. — Opis souč. v archivu Třeboňském.

Tito artikulové mají se v ležení vytroubiti:

1.Aby žádný do vinohradů neběhal a žádné škody nečinil, pod hrdlem ztrestání.

2.Na mlýních nemá se žádná škoda činiti nižádným způsobem, pod hrdlem ztracení.

3.Kdo by lidem, co jiného, mimo seno a slámu, mocí bral anebo z domů střechy a ploty odlamoval a plundroval, ten každý má na hrdle trestán býti.

4.V těch místech, kde J. M. arciknížete Matyáše salva quardia položena jest, tu od dřeva a jiných jakýchžkoliv věcí dokonce nic se vzíti nemá.

5.Aby žádný po usazené vachtě nestřílel pod hrdlem ztracení.

A poněvadž tyto punkty na větším díle v pštoluňcích a artikulích prvé vůbec přečtených a obsažených vysoce zapovědíny jsou, protož J. M. nejvyšší pan jenerál polní ještě všecken lid válečný přístně napomínati ráčí, aby od takového nekřesťanského a neslušného předsevzetí, jak sou posavad činili, upustili; byl-li by pak kdo v jednom nebo druhém skutku postižen, ten každý má beze vší milosti i hned na hrdle trestán býti. Tím ať se jeden každý spraví.
Přihlásit/registrovat se do ISP