371. Přehlídka u Znojma třetího pluku lidu pěšího z království Českého pod vedením Bohuchvala Ruta proti Turku vypraveného.

1594. 16., 17., 19., 21., 24. září. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Léta 94. 16. dne měsíce Septembris začal se mustrovati třetí regiment pana Bohuchvala Ruta.

1. A první praporec jeho, jakožto nejvyššího nad tím regimentem jest mustrován; pod ním jest lid JMti pana Petra Voka z Rožmberka

515

K tomu praporci přidal pan Václav z Kaliště z svého nákladu

22

Summa

517

   

2. Item, druhý praporec pana Ludvíka Kvoza [sic] zmustrován téhož dne; pod ním jest lid též JMti pana Petra Voka z Rožmberka

484

   

3. Item, třetí praporec pana Stefana Vrabskýho jest zmustrován 17. dne Septembris; pod ním jest lid těchto osob:

 

p. Zikmunda z Smiřic z sirotčího statku po n. p. Václavovi, strejci jeho

330

paní Lidy Valdštejnský

2

pana Rudolfa Štubmbergera

59

" Petra Straky

5

" Jana mladšího Dobřenskýho

5

" Jana Jiřího Straky

2

" Jana staršího Litickýho

1

pí. Elišky Pulcerový [sic]

2

pana Těmína

1

" Jindřicha mladšího Křineckýho

4

" Stefana Vrabskýho

6

Aleše Vrabskýho

3

" Mikuláše Radkovce

11

" Albrechta z Smiřic

57

pana Zdeňka Dobřenskýho

2

Evy Stropinový

1

pana Buriana Špetle

8

Summa

499

4. Item, čtvrtý praporec pana Hendrycha Haugvice zmustrován téhož dne;

 

pod ním jest lid těchto osob:

 

item, z Oustí

37

pí. Kateřiny Kelblový

2

item, z Krupky

3

pana Hons Georg z Sebotendorfu

25

" Hendrycha Kauce

6

" Jana Habarta Zichovce

8

" Kryštofa Šlika

62

(utekli 2 a 2 stoni)

 

páně arcibiskupových k tomu praporci při dáno

84

pana Fridricha Selhauza

4

(a 1 utekl)

 

item, Perkrejchenštejnští

14

item, z poddaných

12

pana Jana z Miliny

3

" Hendrycha a Gintera bratří z Býnů

83

" Rudolfa z Býnu

21

" Rudolfa z Býnu na Jílovým

10

(nedostávalo se na všech 2)

 

" Balcara Pencíka

6

" Balcara Knoblocha

3

" Adama Tejna

10

(a 2 utekli)

 

paní Kurzbachový

16

(a 2 nemocni)

 

pana Jana Zichovce

23

" Antonína Selhauza

35

Haubalta Dorštedle [sic]

25

(2 nemocni)

 


Summa

496

5.ltem, pátý praporec pana Adama z Hradešína mustrován téhož dne; pod ním jest lid těchto osob:

 

pana arcibiskupa

19

paní abatyše u sv. Jiří a pana probošta kostela

 

Pražského

33

paní abatyše z Tejnce

6

" abatyše u sv. Anny

6

pana opata Strahovskýho

8

" děkana Pražského

47

" děkana Vyšehradského

2

" opata klášter sv. Jana

7

" převora pod Mělníkem

5

" převora u sv. Tomáše

2

" commendatora u mostu

5

" převora u sv. Anežky

6

" opata Slovanského [Paminondy]

1

" Jana mladšího Winklmana

4

" Jana Winklmana s Kašparem Rajským

3

" Jakuba Zákostelského

8

paní Alžběty Kaplířový

18

pana Voldřicha Hrzaně

10

" Zdeňka Otty

5

paní Markyty Mošaurový

2

pana Hendrycha Homuta

1

" Václava Šturma

2

" Benjamina Kutovce

1

" Jana Jiřího z Michalovic

9

" Jiřího Vančury

5

" Mikuláše Vančury

7

" Jana Bilskýho

1

" Jiříka Mladoty

1

" Zikmunda Kafunka

6

" Václava Cetenskýho

4

n Mikuláše Bronišovskýho

3

" Adama Štastného Hrzáně

42

" Helebranta.Licka

2

pana Vratislava Licka

1

paní Mariany Absolonový

1

pana Diviše Markvarta

60

(a 1 umřel)

 

" Vilíma Podmoklskýho

2

;; opata Plaskýho

8

" Jiříka Kocovskýho

2

" Vojtěcha Zádubskýho

1

" Karla a Vondřeje Černínů

15

" Vilíma Bohuše

1

paní Anny Podmoklské a sestry její z Plzeňska

1

pana Kryštofa a Mikoláše Braumův

1

" Václava Chlučanskýho

1

" Hendrycha z Wartmberka

81

(a 3 stoni)

 

u vozu

2

pana Václava Donína

4

" Jiříka Lutice

8

" Hendrycha Lutice

2

paní Sibylly Luticový

2

pana Joachyma Lutice

1

" Děpolta z Lobkovic

6

Summa

481

6. Item, šestý praporec pana Jana Zvěsta mustrován téhož dne; pod nim jest lid těchto osob:

 

pana Radslava Vchynského

48

" Václava Vchynského

9

" Lytkýře Kozelky

1

" Jiříka Vřesovce

1

" Albrechta Kekule

8

" Mikuláše z Mrliny

6

" Václava Kelb[l]e

3

sirotků pana Jana Zahory

5

pana Petra Kelble z Chlumce

17

" Bernarta Kelble

3

" Wolfa Adama Štampacha

21

paní Markyty Hostakovské

4

pana Šebestiána z Vřesovic

10

" Karla Myšky

2

" Jindřicha Myšky

2

" Jaroslava Kaplíře

1

" Jetřicha Vřesovce

12

" Jana Beřkovskýho

1

pana Václava Kozelky

1

" Jiříka Audrckého a paní Anny, vdovy bratra jeho

6

item, z Žatče

81

(a 1 stůně)

 

pana Kryštofa Sekyrky

3

item, z Litoměřic i s poddanými

91

pana Víta Flavina

1

" Václava a Pavja Hájků

1

, Řehoře Henycha

1

item, z proboštství a děkanství Litoměřického

22

na Jaroslava Vřesovce

4

" Vilíma a Mikuláše Kamejtských

13

paní Elišky Selhauzový

5

item, z Loun i s poddanými

49

pana Jana Šelnberka

11

" Jana Charváta

3

pánů bratří Sokolův

5

pana Mikuláše Satanýře

1

item, Kadaňských

66

Summa

522

7. Item, sedmý praporec panaMatyáše Pekárka zmustrován téhož dne; pod ním jest lid těchto osob:

 

pana Václava Berky

91

" Jana Lukavskýho

5

" Petra Bořka

1

" Hynka Závise

1

" Mikuláše Lička

1

" Václava Lukavskýho

1

" Mariany Dobřikovský

5

" Jindřicha Talacka i z statku p. Jana

6

" Václava Talacka

6

" Hynka Talacka

4

" Adama Talacka

2

" Albrechta Přibka

2

paní z Perštejna i z poddaných

226

pánů bratří z Lobkovic Novohradských

29

pana Matyáše Lička

1

" Bohuchvala Berky

7

" Mikuláše Samšinskýho

 

" Jana Labounskýho

13

Jana Rozhana

1

pana Václava Záruby i z statku pana Bohuslava

45

" Václava Vitanovskýho

2

" Adama Sobka

7

paní Anny Jestřibský

3

" Doroty Sudový

8

pana Jetřicha Lipanskýho

1

Ä Vilíma Jestřibskýho

1

" Jana z Valdštejna Kyšperskýho

12

" Jana prostředního Dobřenskýho

3

" Jana Myšky Zaječického

4

" Adama Přibka

2

" Diviše a Václava Bošinských

1

" Petra Běšína

2

" Zdislava Dobřikovskýho

1

Summa

496

8. Item, vosmý praporec pana Jiříka Vchynskýho zmustrován téhož dne; pod ním jest lid těchto osob:

 

pana Melichara Redera

166

paní Elišky Hoffmanový

109

" Fridrichovy Šlejnicový

5

pana Arnošta Šlejnice

44

Zikmunda Zabskýho

3

" Albrechta Rausa

2

" Bernarta Elsnice

1

" Karla Elsnice

1

" Jiříka Pichle

1

" Bohuslava Ruta

2

" Zdislava Kaplíře Košťalovskýho

3

" Albrechta Kaplíře Čížkovskýho

1

" Ferdinanda Reinspergera

4

" Václava Chotka

2

" Václava Hochauzara

7

" Jana Kryštofa Myšky

2

" Wolfa Sedleckýho

1

" Bohuslava Lehomskýho

1

" Petra Kokořovce i na místě bratří jeho

 

nedílných

12

paní Salomeny Zvíkovský z Hochauzů s paní

 

Johankou z Brodu, dcerou její

3

paní Markyty Kokořovcový z Dlouhé vsi

2

pana Albrechta Zdeňka Kaplíře

17

" Petra Pavla Kostomlatskýho z Vřesovic

5

pana Bohuslava Kapllře

5

Jaroslava Myšky

3

Vilíma Trmala

1

Vilíma Sedleckýho

1

Jana Šter(n)berka

10

Jana Auštěckýho

20

Adama Auštěckýho

21

Jaroslava Auštěckýho

16

Jindřicha Konojedskýho

21

Summa

481

9. Item, devátý praporec pana Hans Šina [sic] mustrován 19. dne Septembris; pod ním jest lid těchto osob: pana Kryštofa Jindřicha Krakovskýho z Kolo vrat

8

pana Jana Tejřovskýho

8

" Hans Václava z Lobkovic

30

" Adama Havla z Lobkovic

37

" opata Zbraslavskýho

19

převora od Matky boží u mostu v Praze

5

pana Jiřího hraběte z Gutnštejna

30

" Martina Černína s p. Protivou, bratrem jeho

5

pana Petra (Merklinského) s bratrem jeho

7

paní Marie z Eberka

2

pana Adolfa Harce

10

" Kryštofa Kazickýho

4

" Erazima Kazickýho

3

" Tobiáše Kaplíře

6

" Zdislava mladšího Kaplíře Milešovskýho

12

" Vilíma staršího Černína

3

" Jana Mirešovského

5

paní Anny šlechtičny z Wej[t]mile

19

pana Erazima Hyršpergera

16

" Kašpara Hy[r]špergera

22

" Karla Mazance na Slatiňanech

21

" Adama z Bibrštejna

13

" Ditricha Švendy

3

" Vilíma Kostomlatskýho z Vřesovic

7

paní Doroty Šmolcový

4

" Kateřiny Audrcký

2

pana Petra Kostomlatskýho z Vřesovic

14

paní Barbory Zichovcový z Říčan

1

pana Adama Henycha

2

pana Zikmunda Kanickýho

1

" Dobeše Šlovickýho

3

" Václava Bořka Dohalského

6

" Bořka mladšího Dohalskýho na Milečovsi

4

" Václava Smrčky

2

" Ladislava Sekerky

2

paní Sibylly hraběnky z Ebrštejna

1

pana Jana Sekerky

1

" Adama Boubinskýho

4

" Šebestiána Pešlka

7

paní Mariany Ježovský

3

" Kunigundy Berkovy

50

pana Václava Berky [z] Zákupí

96

Summa

498

10. Item, desátý praporec pana Vilima Wolfa zmustrován 21. dne Septembris; pod ním jest lid těchto osob:

 

pana Adama Henykara

2

item, z Mostu i z poddaných

70,

paní Kryzeldy Kolovratový z Lobkovic

28

pana Hendrycha Berky z Jabloný

55

" Jindřicha Chlumčanskýho

2

" Jiříka Berky

9

" Václava Berky na Novým Perštejně

9

" Jana Kaplíře na Scebuzi

4

" Jana Vlka Snědovskýho

9

" Jindřicha Vlinskýho

5

" Drslava Černína

5

" Fridricha Vlka

1

" Jiříka Černína

6

" Davida Černína

4

paní Polyxeny z Rožmberka

67

pana Jindřicha Žákovce

3

" Jindřicha Slavaty

22

" Albrechta Slavaty

15

" Zachariáše Slavaty

13

" Kuneše Dobřanskýho

11

" Jana Mazaného

8

" Adama Pernklo

4

" Hansa Cabiczera

1

" Lorenca Račína

4

" Jiříka Kaplíře na Bukovici

2

" Mikuláše Hochauzera

2

" Karla Hrušky

7

pana Adama z Říčan na Merklíně

4

" Jana Chlumčanskýho

1

" Zikmunda Měsíčka a pana Jana Kanickýho

1

" Jiříka Hochauzera z Eisenberku

14

" Hendrycha Štampacha z Nepomyšle i s pí. mateří jeho

6

" Václava Štampacha na Válči

8

" Jiříka Belbice

5

" Vilíma Šlika hraběte a Hendrycha Doupovce

1

" Víta Hertnbergera

1

" Jiříka Audrckého na Vidhosticích

2

" Hans Fridricha Longa

5

" Fridricha Hory

5

" Václava Henykara

2

" Vondřeje Řesanskýho

2

" Jana Vojislava Branišovskýho

5

(a 1 utekl)

 

" Diviše a Petra, bratří z Michalovic

4

" Sezimy M[i]řkovského

8

" Jana Ratibořskýho

1

" Hanuše Hrušky

5

" Adama Hrušky

6

" Karla mladšího Hrušky

6

" Jiříka Kaplíře na Tuchořicích

5

" Adolfa z Bílé

5

" Fridricha z Bílé

5

" Matyáše Kaplíře

2

item, z Slavkova, z Šinfeldu a Lautrpochu

44


Summa

528

Summa pod třetím regimentem osob

5002

11.Item, jedenáctý a dvanáctý praporec, kteříž Kundrátovi Štylcovi a Hans Kalmanovi Keclovi poručeni jsou, však se ještě doplniti mají, sou zmustrováni 24. dne Septembris:

 

pana Adama Hrzáně

200

" Karla z Wartmberka

72

" Jaroslava z Wartmberka

48

" Alše Berky

54

" Melichara [z] Lutic

3

pana Hansa Vejspacha

4

" Anselma Štansdorfa

3

paní Kateřiny Štansdorfový

1

pana Kašpara Štansdorfa

6

" Abrahama Štansdorfa

3

" Hans Kašpara Frankengrynera

1

" Adama Utichofera

1

" Jindřicha Audrckýho, Baltazara Sekyrky

 

Hendrycha a Juliusa Huvarů, společně

2

" Mikuláše Račína

7

" Václava Ždárskýho

8

" Joachyma z Jonů

2

" Vilíma Huvara

12

(a 1 utekl)

 

" Kašpara Fictuma

2

" Jindřicha Trautnbergíře

1

" Ladslava mladšího Šternbergera

70

" Ferdinanda Švihovskýho i s městem Horaždějovice

68

" Jana Plánskýho z Eberka

5

" Evorda Kellea

6

" Bořiboje Měsíčka

1

" Jana Bohuchvala

8

" Jana Vančury

5

Fridricha Šlika i se paní manželkou jeho

48

" Stefana Šlika

9

" Karla Rabicera

6

" Wolfa Širtingera

10

(a 1 utekl)

 

" Linharta z Felzu

29

" Tomáše Tysle [sic]

1

" Hans Kryštofa Štansdorfa

1

" Kryštofa Elepognera

1

" Jiříka Křeliře

11

" Fabiana Mulce

8

Václava Zádubskýho

1

" Kryštofa Fictuma

20

" Bohuslava Fictuma

12

" Václava Plesa

8

" Adama Slavaty

8

Vavřinec Pertoltickej za sebe

1

pana Jáchyma Kalenice

7

Summa

764


Mimo tyto zmustrovaný potkalo se jich ještě na cestě drahně z kraje Loketskýho i jiných, tak že ty dva praporce dobře doplněny budou, i něco víceji se nejde než pod každej po 500 osobách; a jakej se řád dále po odjezdu p. komisařů od Znojma při tom mustruňku chovati jměl, tomu se z dolepsaný instrukcí vyrozumí.
Přihlásit/registrovat se do ISP