359. Přehlídka u Znojma druhého pluku lidu pěšího z království Českého proti Turku vypraveného pod vedením Hendrycha z Kolovrat.

1594, 10—15. září. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Léta etc 94 desátého měsíce Septembris začal se mustrovati druhý regiment pana Hendrycha z Kolovrat.

1. První praporec jest mustrován pana Kristofa Dornhama, pod ním jest lid těchto osob:

 

Vopata Broumovskýho

117

Ještě jich má býti, kteří přítomni nebyli

6

pana Jana z Kolovrat

40

" Štylfryda Lukaveckýho

8

paní Anny Lukavický

6

pana Smila Lukaveckýho

4

" Všeslava Strojetickýho

4

" Jetřicha Lukaveckýho

7

" Václava Bechyně

12

A nebylo tu přítomných dvou

2

Pana Jana Ježovskýho

5

(šestý se rozstonal)

 

" Hansgirga Griespeka

19

" Kryštofa Bechyně

1

" Diviše Černína

12

" Zdeňka Voračickýho

2

" Vojtěcha Voračickýho

2

" Kryštofa Vojkovskýho

1

" Voldřicha Smrčky

9

Paní Anny Chrtový

2

Pana Matyáše Kamenickýho

1

Pana Petra Hozlaura

1

" Petra Smrčky

1

" Václava Koce na Dobrši

36

" Adama Chřepického

4

" Ladislava Vostrovce

6

" Mikuláše Lukaveckýho

1

Paní Anny Lukavecký na Všebořicích

1

Pana Jana staršího Lukaveckého

2

" Jana Malovce z Kamenice

6

" Strachoty Vostrovce

3

" Kryštofa Karla z Roupova

19

Paní Doroty Smiřické z Lištného. (1 utekl)

15

Pana Karla Mrackýho

8

" Daniele Host[oun]ského

9

" Albrechta Klusáka

3

" Mikuláše Klusáka

1

" Jana Jiřího Hašy a p. Karla bratra jeho

5

" Zikmunda Nykláska

1

" Kašpara [z] Žerotína

11

" Břeskýho

12

" Prokopa Čabelickýho

44

" Albrechta Čabelickýho

2

" Matěje Tuchonického

1

" Jana Jetřicha Žerotína

37

Summa.

491

2. Item, druhý praporec pana Hendrycha z Kolovrat, jakožto nejvyššího nad tím regimentem, zmustrován jest 12. dne Septembris; pod ním jest lid těchto osob:

 

Pana Kryštofa Kapouna

6

" Hendrycha Kapouna

3

" Zbyňka Kapouna

5

Jiříka staršího Vratislava

2

" Jana Kapouna

3

Jana a Kryštofa Kapouna

2

" Jana z Vartmberka

138

" Damiana z Paicldorfu

10

" Hendrycha Abrhama z Englhausu.

8

Paní Lukrecí Elsnicovy

3

Pana probošta z Lippého

1

" Zikmunda Belvice z Libichova i z statku

 

Jeho

13

Pana Vilíma Ouštěckýho

8

" Mikuláše Vtelenskýho

2

z města Mělníka

24

Nedostávalo se

2

z panství Hostinského

66/2

Pana Vilíma z Valdštejna

9

" Karla z Valštejna

10

Pannen šlechtičen z Valdštejna

5

Pana Jana Radeckýho

1

" Martina Cikána

21/2

Václava Piacela

1

" Petra Kapelly

1

" Gottfrida Křineckýho

27

" Jana Miřkovskýho z Vrchlabskýho panství

48

Pana Karla Škopka

33

Paní Škopkový

2

Pánů bratří Vojických

2

Pana Zikmunda čertorejskýho

24

" Adama Bohdaneckýho

12

" Václava Bohdaneckýho

11

" Václava z Kolovrat

11

" Václava z Donína

3

Summa

499

3. Item, třetí praporec pana Jana Jiřího Vchynskýho, jakožto nejvyššího lejtenambta nad tím regimentem, zmustrován téhož dne; pod nímž jest lid těchto osob:

 

pana Adama Zilvara

25

z statku Šacliřského

4

pana Jiříka Homuta

6

(1 utekl) " Bohuslava Hasištejnskýho i z města

 

Boleslavi

67

(není 10)

 

nejvyššího pana komorníka

4

pana Vilíma z Landštejna

8

" Karla Záruby

19

" Beneše Benedyi

15

" Albrechta Kobmhapa

25

" Jana Chuchelskýho

3

pánů Salavů Aumonínskejch

6

pana Jana Benedy mladšího

2

" Jiříka a pana Hendrycha Gerštorfa

10

" Jana Kustoše

4

paní Markyty Otmarový

1

pana Jana Nejepinskýho

1

" Václava Kekule

8

" Karla Sluzskýho

3

z sirotků pana Šťastného Sluzského

2

pana Vratislava Trmala a Jana Kalendy

1

paní Kateřina Sluzská a paní Marta z Strojetic

1

panna Erasma Quintusa

1

Jakuba Jilka a Jana Zemana, svobodníků.

1

pana Václava z Vrtby

2

" Zikmunda z Kadova

1

" Sezimy z Kadova

1

Jana z Roupova

21

" Jindřich [a] Rožďalovskýho z Ronova

11

" Jiříka z Násilí

4

pí. Lidmily Malovcový na Svatém Poli

1

p. Jindřicha Budkovskýho

3

pana Jana Markvarta Koce

8

p. Dětleba Koce

15

páně Kočových z statku Malotického

3

p. Jiříka z Klenového

2

" Václava mladšího Koce

4

paní Doroty Perštejnerový na Chotuměři

2

pana Jana mladšího Koce

4

pana Balcara Robmhapa z Kopidlna

18

pí. AnnyHostačovský

3

pí. Káčy Horňatecký

2

p. Karla Horňateckýho

1

" Karla Materny

1

" Voldřicha Pruskovskýho

23

" Jana Jiřího Wachtle

4

" Zdeňka Dohalskýho a bratří jeho

13

" Hynka Dohalskýho

3

" Jana Jiřího Hamzy

2

" Vilíma Vostrovskýho

2

" Bořka Dohalskýho

2

" Václava Kordule

3

" Petra Bohdaneckýho

2

" Hynka a Adama Pravětických

2

" Jiříka a Jana Mirků

4

" Mikuláše Hlaváče

3

" Voldřicha staršího Svatkovskýho

3

" Kryštofa Hozlaura

4

" Jiříka Hozlaura

1

" Voldřicha mladšího Svatkovskýho....

2

p. Karla Bechyně

3

" Albrechta Šice

7

" Voldřicha Castolara Dlouhoveského...

2

" Blažeje Griespeka

13

(a 1 utekl)

 

" Mstidruha Václava Malovce

1

" Jindřicha Častolara

2

" Častolara z Dlouhé vsi

2

" Heřmana z Bubna

8

" Ctibora a p. Mikuláše Pecingarů

10

" Albrechta Pecingara i statku Vamberskýho

30

" Myslibora Hamzy

1

Pana Hamz

1

" Jana a Jiřího Janovskejch

4

" Racka Janovskýho

3

Item, svobodníci z Dlažova

1

Item, z města Hory Vyšehradu

8

p. Bernarta mladšího Hodějovskýho

6

Pana Jiříka Vithy

3

Summa

472

4. item, čtvrtý praporec pana Jáchyma z Těchenic zmustrován jest 13. dne měsíce Septembris, pod ním sou tito lidé:

 

Hrobčických bratří

75

z Kladska

302

z kláštera Teplského

104

Summa

481

5.Item, pátý praporec pana LukášeTrnavskýho zmustrován téhož dne; pod ním jest lid těchto osob:

 

pana Mikuláše Bryknara

1

pana Tobiáše Hrzaně

14

p. Jeronýma Čejky

1

p. Johanky Vrabský z Žampachu

1

p. Bernarta staršího z Hodějova

91

probošta Chotěšovskýho

61

(a 3 zrádci)

 

p. opata Kladrubského

30

" Gotharda Zďárskýho

21

" Tiburcí Zďárskýho

21

" Albrechta Pfeferkhorna

1

" Jana Straníka

3

p. Karla Stařimského s p. Heřmanem Vostroměřským

2

" Kateřiny Žerotínský z Smiřic

6

" Petra z Kolovrat

6

" Václava Balbína se paní Voršilou Konecchlumskou

2

" Kryštofa Maušvice

9

(a 1 se ztratil)

 

" Albrechta z Bubna

2

" Voldřicha z Lobkovic

183

" Fridricha Zabskýho

2

" Vilíma Beřkovskýho

2

" Adama Čabelickýho

6

" Václava Malovce Chvalesovského

6

" Pavla Malovce

2

" Václava čkyňskýho Malovce

2

" Bohuslava Kořenskýho

3

Summa

482

Přihlásit/registrovat se do ISP