353. Hejtman, páni a rytířstvo markrabství Moravského v ležení u Katova shromáždění, vrchnímu vůdci vojska českého Petru Vokovi s Rožmberka, poněvadž ležení u Rábu v moc tureckou přišlo, vysýlají Joach. Haugvice z Biskupic a Václava Zahradeckého z Zahrádek, aby na místě jich o dalších podnicích k uchránění markrabství Moravského jednali.

U KATOVA. 1594, 13. září. — Orig. v arch. Třeboňském.

Službu svou VMti vzkazujem etc. Z jistých zpráv, kteréž nás včerejšího dne i dnes došly, vyrozuměli jsme, jakým způsobem ležení u Rábu z této strany Dunaje opuštěno a v moc tureckou přišlo na veliké nebezpečenství markrabství Moravského, vlasti naší milé. I nechtice tím ničím odkládati, tak abychom nenadálým vpádem od nepřátel navštíveni nebyli, k VMti urozeného pána pana Joachyma Haukvice z Biskupic a na Rokytnici, a z rytířstva pana Václava Zahradeckého z Zahrádek a na Budiškovicích pro zvláštní potřebu a opatření markrabství Moravského vypravujeme. VMti za to žádáme, cožkoli nadepsané osoby na místě našem jednati a mluviti s VMti budou, že jim toho všeho věřiti a k žádosti naší se v tom laskavě nakloniti ráčíte, tak jako bychom my sami osobami svými přítomni byli a s VMti jednali. Věříme, že tak učiniti ráčíte. My se službami svými VMti zase toho odsluhovati chceme. S tím etc. Datum v p. I. u Katova etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP