349. Komora česká upomíná Čáslavské i jiná města, aby zadržalý plat komorní odvedli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1594, 12. září. — Konc. v arch. místodrž. král. Česk.

Moudří a opatrní přátelé milí. Nacházíme z vejtahu od JMCské, p. n. n., správci ouřadu rentmistrského, pana Eliáše Šmidgrobnera z Lusteneku, nám podaného, že by za vámi až posavad platu komorního zadržalého totiž za rok 93 a 94 terminu jminulého hromničného 200 LP gr. zuostávalo. I poněvadž se takovejch peněz k některým pilným a nevyhnutelným JMCské vydáním spěšně potřebuje, protož vám jménem a na místě JMti poroučíme, abyste takový obojí zadržalý plat komorní proti kvitanci, tu, kdež náleží, ihned od sebe odvedli a vyčísti dali. Na tom etc. Dán na h. P. v pondělí po památce Narození panny Marie léta etc 94. čáslavským, in simili jiným městům podle poznamenání.
Přihlásit/registrovat se do ISP