344. Hejtman markrabství Moravského Fridrich starší z Žerotína Janovi staršímu z Valdštejna správu posýlá, le vojsko císařské u Rábu škodu vzalo, i prosí, aby na opatření hranic Moravských část vojska českého vypravena byla.

U KATOVA. 1594, 10. září. — Souč. rukopis v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Službu svou VMti vzkazuji etc. Tyto hodiny přijedouc ke mně od Rábu jeden Uher stavu rytířského a druhý Němec, mně žalostivou novinu, kterak by naši od nepřítele nemalou škodu vzíti měli, oznámili, jakž z tohoto příležícího sepsání, který mně jeden můj [sic] odeslal, vyrozuměti ráčíte. A poněvadž jest se obávati, že ten nepřítel na tom nepřestane, VMti prosím, račte toho příčina bejti, aby se něco lidu pro opatření hranic markrabství tohoto od VMti vybralo a na místo náležitý spěšně poslalo, račte-li jeho co chtíti jízdního i pěšího sem ke mně vypraviti, to při vůli VMti buď. Však se naději, že se od VMti stane, začež i prosím. Co mně jiného přijde, neobmeškám toho VMti poslati, zatím jen toliko toto k VMti spěšně vypravuji. S tím milost pána Boha rač s námi bejti. Datum v ležení spěšně u Katova 10. Septembris anno 94.

 

VMti povolnej služebník Fridrich starší z Žerotína a na Židlochovicích.

hejtman markrabstvi Moravského, JMCskó rada a nejv.

Přihlásit/registrovat se do ISP