340. Přehlídka u Znojma prvního pluku pěšího lidu z království Českého pod velením Pavla Kůrky vypraveného proti Turku.

7. a 8. záři 1594. — Souč. rukopis v archivu kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Léta 1594. sedmého dne měsíce Septeinbris ve jméno pána Boha všemohoucího lid český pěší počal se u města Znojma mustrovati a na níže položený způsob zmustrován jest.

Nejprve regiment pana Pavla Kůrky.

1.První praporec pana Melichara Šparnekera jest mustrován, pod ním sou poddaní JMCské z panství Chomutovského, Líčkovského, z Mostského hradu, z Křivoklátu, z Přindy, ze Zbiroha, z Dobříše a z Přísečnice, jest jich všech osob

507

2.Druhý praporec pana Beneše Bohuchvala, jest pod ním lid též JMCské z panství Pardubského, Poděbradského, Chlumeckého, Brandejského, jest osob

495

3.Item, třetí praporec pana Bořka Hamzy, jest pod ním též lidu JMCské z ostatních panství Jmti

182

pana Karla z Žerotína

27

" Václava Sudličky

1

" Martina z Vlkanova

16

" Jana Absolona [z Ledské]

5

z statku Fridricha z Vlkanova

19

pana Kryštofa Zumrfelda

6

Václava a Zdislava Dobřenských na Kratonozích

44

pana Hamzy Bořka

1

" Jakuba Kadrmana

1

pana Jana Nejedlýho

4

" Václava Nejedlýho

3

" Jindřicha Šárovce

2

" Benjamina Tamchyny

3

" Fridricha Škornice

2

" Adama Vrtby

4

" Rudolfa Šenfelda

15

" Smila Stranovskóho

9

Táborských

47

pana Fridricha Doudlebskýho

4

" Jindřicha Doudlebskýho

5

" Petra Doudlebskýho

1

" Petra Smrčky

4

paní Alžběty Trmalky

4

pana Dislava [sic] Byšickýho

1

" Jana Boryně

4

bratří Kruckých na Sloupne

2

nejvyššího pana písaře

64

pana Vilíma Voračickýho

2

" Jana Jenšíka s bratrem jeho

1

" Jana Košetického

1

" Mikuláše Lhotky

1

Peldřimovskejch

58

Summa vosob

505

4. Item, čtvrtý praporec pana Pavla Kůrky, jakožto nejvyššího nad tím

regimentem, pod ním jest lid nejvyššího pana purkrabí, kteréhož jest předkem osob

440

K tomu přidán p. Stefana z Ryeinku, p. Jiříka mladšího Vratislava, p. Albrechta Valovskýho, p. Buriana Vrchotického, p. Jeronýma Hozlaura, pana Karla Cabelického, pana Jana Vencelíka, pana Jana Vrchotického, paní Maruše Smrčkový, p. Hanuše Audražského, jest všech těch osob

43


A tak učiní toho lidu

483

5. Item, pátý praporec všech tří měst Pražských, jichž jest osob

373

z Plzně

66

z Budějovic

77

Učiní všech

516

A jest ten lid zanechán nařízenému Starého města Pražského hejtmanu.

 

6. Item, šestý praporec pana Karla Kůrky zmustrován jest 8. dne měsíce Septembris. Pod nim jest lid těchto osob:

 

pana Hertvika Zejdlice

33

" Jindřicha Zejdlice

3

" Kryštofa Vratislava

10

" Vratislava staršího z Mitrovic

3

" Jiříka Pešika

2

" Šťastného Vamberského

2

z Hradce Královy

108

z Jaroměře

36

z Dvorů

24

z Trutnova

40

z Bydžova

30

z Chrudimě

63

z Mejta

56

z Poličky

75

Summa všech těch osob

485

7. Item, sedmý praporec Juliana Švendy, pod ním jest lid těchto osob:

 

Pana Jaroslava z Smiřic osob

89

paní Anny z Hazmburku

1

Pana Jindřicha Beřkovskýho

1

paní Volpry Hradecký s Jiříkem Kupkou

1

pana Ferdinanda Lukšana

23

" Ladislava Byšického

2

" Jana nejstaršího Lukaveckého

3

" Jana Studeneckýho na Krchlebích

6

pani Anny Šaratecký

7

od Hory Kutny

12

od Sedleckýho opata

6

od Zikmunda Kozla

3

z města Čáslavě 8. Člověka

32

item, z téhož města 10. Člověka

7

od města Brodu Německýho 10. Člověka

42

pana Zikmunda Haugvice

4

" Zikmunda Dobřenskýho

1

z Nymburka

35

z statku Kovanského

2

z Kouřima

27

z Brodu Českého

22

pana Jana Prostiborského z Vrtby

10

" Smila Skuhrovského

9

" Jana Břekovce

4

Jana z Říčan na Beztahově

4

pani Markyty Dvořecký na Podolí

1

pana Heřmana z Říčan

13

" Zikmunda z Říčan

2

" Jakuba Krčina

25

" Bořka Nepolickýho

1

Jana Měděnce a pana Václava Zieharta

1

" Kryštofa mladšího Leskovce

12

" Kryštofa staršího Leskovce

54

" Bohuchvala Leskovce

24

" Albrechta Křineckého

3

paní vdovy pozůstalý po panu Voldřichovi

 

Skuhrovcovi

3

pana Albrechta Břeskýho

1

" Václava Housky

3

A tak všech pod tímto sedmým praporcem zouplna

500

8. Item, vosmý praporec pana Zikmunda Chotka, ale v nepřítomnosti jeho panu Pavlovi Kůrkoví jako nejvyššímu odveden jest, pod ním jest lid těchto osob:

 

pana sudího dvorskýho

15

" Pešika

5

" Bohuchvala Havla z Lobkovic

45

pana Vratislava mladšího a p. Václava mladšího Vratislava

27

" Přecha Dvořeckýho

10

" Jošta Kořenskýho

5

" Adama Slatinského

2

" Jana Škornice

1

" Albrechta z Kunovic

47

" Ctibora Drachovskýho

1

paní Lidmily Vojkovský

6

pana Alše Netvorskýho

7

" Jindřicha Velemyšskýho

10

" Adama Velemyšskýho

3

" Jiříka Kapouna

2

paní Mariany Nedvězský

2

nejvyššího pana sudího

36

pana Jakuba Menšíka

3

" Jindřicha Sasky

4

" Nikodéma Magrle

1

" Jana Zbyňka z Hazmburku

31

" Vilíma z Hazmburku

11

" Doupovce

31

" Václava Pětipeského

3

" Vojtěcha Pětipeského

1

paní Valkounový

8

pana Václava Boryně

2

" Albrechta Pětipeského

10

" probošta Doksanského

19

paní Brozanský, vdovy

3

ze Slanýho

41

" Velvar

15

pana Fridricha Operšstorfera

28

" Wettengle

61

A tak učiní toho lidu 4

96

9. Item, devátý praporec pana Jiříka Chotka v nepřítomnosti jeho též panu Pavlovi Kůrkoví odveden jest; pod ním sou tito lidé:

 

pana Mikuláše Trčky

107

a vedle pána pan Tristram Lukavecký a pan

 

Diviš Vokrouhlický

4

pana Rudolfa Trčky

153

a páni bratří Gerštorfové

3

pana Jaroslava Trčky na místě pana Vilíma bratra svého

204

Summa

471

10. Item, desátý praporec pana Voldřicha Malovce, v nepřítomnosti jeho též panu Pavlovi Kůrkovi jest odveden; pod ním sou tito lidé:

 

pana Maximiliana Trčky

160

paní Elišky z Martinic

35

pana Jindřicha a Václava Semina

1

" Vilíma Odkolka

3

" Jindřicha Chotouchovského

30

" Vratislava Libenického

12

" Jiříka mladšího Gerštorfa

11

" Prokopa Dvořeckého

8

" Jindřicha Střely

27

" Jindřicha Materny

5

" Jiříka Kaplíře z Žehušic

15

" Jana z Říčan na Popovicích

4

" Jana Malovce na Kamenici

60

" Vilíma Ruta

7

" Václava Tučapa

3

" Jana Špulíře

7

" Pavla Mitrovskýho

5

" Vlachyně z Říčan

7

paní Kateřiny Předbořský

2

pana Petra Předbořského

2

" Petra Karla Holickýho

27

" Jana mladšího Chotouchovskýho

8

" Jana staršího Chotouchovskýho

7

Jenšíka, Václava, Mládka, Jiříka Řísnického a Jana Konečka společně

2

pana Jenšíka Borotína čížovskýho a N. Řísnickýho společn

3

z města Jihlavy

12

pana Balcara Šanovce z Jihlavy

5

" Věnka Malovce Zbraslavskýho

10

Summa

478


Suma pod prvním regimentem 4936 osob.
Přihlásit/registrovat se do ISP