335. Seznam lidu jízdného pod praporem Petra Volta z Rožmberka.

Bez data [1594, 5. září]. — Opis souč. v arch. Třeboň.

Poznamenání všech pánův stavu panského i rytířského pod praporem JMti pána pana nejvyššího generala Petra Voka z Rožmberka.

   

Jízdní.

Vozníci.

 
 

JMti páně

32

38

 

p.

Moszký [sic]

3

80

 

"

Joachym Metych

5

4

 

"

Jan z Říčan

4

3

 

"

Bohuslav Vítha

3

3

 
 

Nejvyšší p. boknburgmistr (wagenburgmistr

7

   

p.

štolmistr

6

   

"

Adam Chřepický i na místě p. Václava staršího Koce

4

7

 

"

Čejkovský

1

7

 

"

Boubínský

2

7

 

"

Votík

3

7

 

"

Ludvík Quos [sic]

3

   

"

Fridrich Frokštajn

3

   

p

Voldřich Kalenice

2

   

"

Redr

2

   

"

Tonikocký [Adam Tuněchotský]

2

   

"

Dobřanský

2

   

"

Bohuchwal

2

   

"

Mlazovský

2

   
 

JMt nejvyšší pan lajtnont

30

25

 

p.

Sezima Miřkovský

8

4

 

"

fendrych J

9

4

 

"

Jan z Vrtby

9

4

 

Pán

z Říčan

9

4

 

p.

Břekovec

9

4

 

:

Kteří na praporec hledí Pp. Pavel z Říčan

13

8

 

p.

Václav starší Bejček

13

8

 

"

Jindřich Břeský

13

8

 

p.

Voldřich starší Svatkovský

2

4

 

"

Jiřík Haslauer

2

4

 

"

Mikuláš Dvořecký

2

2

 

"

Viktorin z Egberka i s tovaryši svými

9

4

 

"

Pavel Doupovec

136

7

 

"

Mikuláš Špornekr

13

7

 

"

Karel Hruška

13

7

 

"

Karel Cetvic

13

7

 

"

Adam Kaplíř

13

7

 

"

Jiřík Drahovský

13

7

 

"

Jiljí David Štampach

12

8

 

"

Elburk Vřesovec

12

8

 

"

Friedrich Hora

12

8

 

"

Václav Kozelka

12

8

 

"

Bernard mladší z Hodějova

11

7

 

"

Voldřich Bechyně

11

7

 

"

Mikuláš Jestřibský i s tovaryši svými na místě JMti nejvyššího pana purkrabí

31

15

 

"

Lacek z Šternberka

12

8

 

Pán

z Hazmburku

18

12

 

p.

Václav Bejček

6

4

 

"

Tomek

6

4

 

"

Vintíř

6

4

 

,

Diviš Slavata

8

   

"

Myslibor Hamsa, bochmistr

6

4

 

"

Jindřich Frajberk, kvartýrmistr s tovaryšem svým p. Mikulášem VopršaLem na místě p. Bernarta staršího z Hodějova

6

4

 

"

Jan Czyrnr, jeneralprofous

2

   

,

Zikmund Bída, na místě JíMti paní z Pernštejna a paní z Rožmberka

12

8

 

,

Jan Beřkovský

4

3

 

"

Václav Borovský

5

4

 

"

Rejmund Loc [sic] i s tovaryši

10

4

 

"

Jan Hradecký

5

4

 

"

Viktorin Hradecký s tovaryši svými

7

   

"

Alb. Šic

6

4

 

"

Hendrych Častolar

6

4

 

"

Hvnek Hořický

6

4

 

"

Jiřík starší Kořenský

8

4

 

"

Lev Kolichrajtr

8

4

 

"

Čákovec

8

4

 

"

Vilím Vrabský i s tovaryši svými

8

4

 

"

Jiřík čejka i s tovaryši svými

6

4

 

"

Jaroš Chlumčanský s tovaryši

4

3

 

"

Jindřich Doubský i s tovaryši

8

4

 

"

Petr LesL

11

9

 

"

Aleš Vrabský i s tovaryši

11

9

 

"

Markvart Redinkr

9

4

 

"

Humprecht Černín

9

4

 

"

Jindřich starší Dejm i s tovaryši

7

4

 

"

Bohuslav Kunáš i s tovaryši

6

4

 

"

Jindřich Lapáček i s tovaryši

13

8

 

"

Vilím Chanovský i s tovaryši

6

4

 

"

Mikuláš starší Měděnec

3

2

 

"

hraběte z Kutnštejna i s tovaryši

6

4

 

"

Bohuslav Bravšovský

7

7

 

"

Zdeněk Boubinský i s tovaryši

7

7

 

"

Abraham Bechyně

7

3

 

"

Mikuláš Měděnec

7

3

 

"

Adam Bezděcký

3

2

 

"

Alexander Rozovský

3

2

 

"

Umprecht Malovec i s tovaryši

6

4

 

"

Vilím Haslaur

6

4

 

"

Petr Bechyně

6

4

 

"

Vilím Černín

5

4

 

"

Hendrych Počepický

5

4

 

"

Heřman Černín

6

4

 

"

Jan Měděnec

6

4

 

"

Zdenek Vorašický

6

4

 

"

Jindřich Bukovanský

2

2

 

"

Jan Bejšovec i s tovaryši

6

4

 

"

Mikuláš Keblanský

3

3

 

"

Adam Zahrádka

2

   

"

Maikvart Kunáš i s tovaryši

5

4

 

"

Zikmund Trautnberskýř

7

4

 

"

Kristof Vlasatý

7

4

 

"

Šebestian Lažanský

7

4

 

"

Karel Kořenský

4

3

 

"

Fridrich Šeflinkr

4

3

 

"

Jiřík Dešanský

4

3

 

"

Ludvík Korálek

5

4

 

"

Jan Kutovec

5

4

 

"

LUdvík Myslík i s tovaryši

9

4

 

"

Jan Pek s tovaryši

7

4

 

"

Jan Dohalský i s tovaryši

6

4

 

"

Chval Dvořecký

6

4

 

"

Ludvík Přehořovský i s tovaryši

 

9

8

"

Jan Záleský

5

2

 
Přihlásit/registrovat se do ISP