320. Seznam osob, které ku přehlídce vojska českého u Znojma (do Uher vypraveného) nařízeny byly; poznamenání osob, kterýms v tažení tom přední hodnosti svěřeny byly; seznam, kdo byli lejtnantové a fendrychové při jízdě; ustanovení, mnoholi každému nejvyššímu nad 5000 českých drábů a jeho důstojníkům měsíčně dávati se má a mnoho-li hejtmanům nad pěším lidem služby měsíční i jich družině vyměřeno.

1594, 2í. srpna. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

K mustrování toho lidu českého byli nařízeni od JMCské, jakž napřed psané poručení ukazuje: pan Jan nejstarší z Valdštejna, nejvyšší komorník království Českého, pan Hertvík Zejdlic z Šenfeldu, " Jan Malovec z Malovic, " Kristof Vratislav z Mitrovic, z prostředku pánův místodržících od JMCské v království Českém nařízených.

Poznamenání, kdo sou v tom tažení jaká poručení nejpřednější měli: předkem nejvyšším polním generálem byl JMt pan Petr Vok z Rožmberka, item, páně nejvyšším generálním lejtnambtem byl pan Melichar z Rederu, item, nejvyšším polním maršálkem pan Václav nejstarší Berka z Dubé a z Lipého, item, nejvyšším vachtmistrem pan Adam z Lobkovic, item, nejvyšším kvartýrmistrem pan Radslav Vchynský, item, nejvyšším profantmistrem [nevypsáno], item, nejvyšším vagenburgmistrem pan Jan Saska Vojíř, item, nejvyšším rumormistrem [nevypsáno], item, nejvyšším profousem Jan Czyrner.

Poznamenání, kdo sou byli lejtnamptové a fendrychové rejtharští v tom tažení: JMti pána z Rožmberka nad páně praporcem rejtharů lejtnambt pan Sezima Miřkovský z Tropčic a fendrychem pan Jan Prostibořský z Vrtby, ten nesl korúhev českou,item, páně Berkův lejtnambt maršálskej pan Heřman z Bubna a lejtnambt nad páně praporcem rejtharů pan Těmín z Těmic a fendrych pan Bohuchval Berka z Dubé a z Lippého, item, pana Adama z Lobkovic lejtnambt pan Vratislav z Donlna a fendrych pan Frydrych z Lobkovic na Peruci, item, pana Badslava Vchynskýho lejtnambt pan Kristof Budovec a fendrych pan Wolf Adam Štampach, item, pana Václava Pětipeskýho lejtnambt pan Adam Čejka a fendrych pan Kristof Karel z Roupova, item, pana Jana Lukaveckého lejtnambt pan Frydrych Rakovec a fendrych pan Štylfried Lukavecký, item, pana Wolfa Nešovky lejtnambt pan Jan z Wildenštejna a fendrych pan Hynek Vamberský. Pštoluňk, co se jednomu každému nejvyššímu nad pěti tisíci českých drábů a jeho officírům každého měsíce dávati má.

Předkem nejvyššímu na jeho osobu, též na kněze, na drabanty, na písaře, na kuchaře, na bubeníka a pištce, na čtyry koně jízdný a na vůz za každý měsíc tři sta zlatých rejnských, každý zlatý po 60 kr. Počítajíc.

Item,

na nejvyššího lejtnambta

70

zl.

"

na nejvyššího vochtmistra

30

"

"

na nejvyššího kvo[r]týrmistra

30

"

"

na šultysa

30

"

"

na popravní mistry

36

"

item,

na nejvyššího profousa a jeho lejtnambta

35

zl.

"

na profantmistra

16

"

"

na weble [sic]

8

"

"

na písaře právního

8

"

"

na dva zámečníky

24

"

Summa

 

587

zl.


Ti nejvyšší, na něž se tento pštoluňk vztahuje, sou nařízeni tři pan Hendrych Libštejnský z Kolovrat, pan Pavel Kůrka a pan Bohuchval Rut, a jejich nejvyšší lejtnambtové sou pan Jiří Vchynský, pan Zikmund Chotek a pan Hendrych Haugwic.

Pštoluňk jednoho každého hejtmana nad pěším lidem, co kdo služby má:

Hejtman

40

zl.

na dva koně

24

"

na kotčí

8

"

na kuchaře

5

"

na pachole

4

"

Summa

81

zl.

Lejtnambt

20

zl.

jeho pachole

4

"

fendrych

16

"

pachole jeho

4

"

vachtmistr

12

"

feldbabel

12

zl.

fyrar nebo vůdce

8

"

forýr

8

"

babli dva

12

"

Písař

8

"

Barvíř

10

"

dva bubeníci

16

"

dva pištci

16

"

na dva drabanty

12

"

na dva zámečníky

12

"

Summa summarum všeho toho

251

zl.


Těch hejtmanů jest bylo 29 a 3 nejvyšší měli taky každý svůj praporec, učiní všech 32, jména jejich jsou při mustruňku lidu pěšího napsána.
Přihlásit/registrovat se do ISP