312. Komora česká Kutnohorským, aby lid jízdný dne 25. srpna do Kolína vypravili, odkuds s ostatní jízdou z panství.královských k přehlídce odjedou.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM.1594, 20. srpna. — Orig. v arch. města Hory Kutné.

Slovutní a poctiví přátelé milí. Jakož jste se k tomuto nyní nastávajícímu proti ouhlavnímu a všeho křesťanstva nepříteli dědičnému Turku do pole tažení v to uvolili, že z města a obce vaší 7 koni zbrojnejch oupravně vypraviti chcete: i poněvadž město Hory Kuttny statek komorní jest a hejtmane z panství JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, ve čtvrtek po svatém Bartoloměji [25. srpna] nejprve příští na noc v městě Kolíně nad Labem se sjedou, protož jménem a na místě JMCské poroučíme vám, abyste, přihotovíce se všemi k tomu náležitými potřebami, na oznámený den do města Kolína ty koně a jízdné vaše dostavili a k lidu jízdnému JMCské se přirazíc s nimi pod jich praporcem na mustruňk jeli. Což i panu Zikmundovi Kozlovi, aby se strany svých dvou koní tak zachoval, v známost uvésti moci budete, vědouc, že na tom JMCské jistu vuoli naplníte. Dán na hradě Pražském v sobotu po památce na Nebevzetí panny Marie léta 94.

 

Císaře JMU president a raddy zřízené komory v království Českém.

Přihlásit/registrovat se do ISP