303. Jiří Taxerus, opat Sedlecký, žádá Kutnohorské, aby při výpravě veřejné hotovosti lid svůj s lidemjich vojenským spojiti mohl.

V SEDLCI,1594, 18. srpna.- Orig. v arch. Města Hory Kutné

Modlitbu svů vzkazuji slovutné a vzáctné poctivosti páni přátelé a sousedé moji zvláště milí. Zdraví a v něm jiného všeho dobrého VMtem věrně rád přeji. Podle psaní mně od VMtí učiněného v pondělí jminulý do města na Hory Kuttny sem se najíti dal, chtíce dále s vámi o spolčení s lidem pěším desátým člověkem promluviti: ale že někteří z prostředkův vašich za důležitými příčinami doma sou nebyli, k tomu, abych o to promluviti mohl, přijíti nemohlo. Však nicméně k VMtem toto naschvální psaní činíc, VMtí přátelsky žádám, že lid můj, co mi se vypraviti přijde, k VMtí lidem přispolčiti a, kdo je povede, pod správu jeho přijíti ráčíte; ano i co by se od VMtí podle starých šacuňkův na pěšího platilo, a předešlý-li panVodkolek od VMtí pojede, či-li z toho sešlo touto veřejností, oznámiti ráčíte. Věřím, že žádosti mé oslyšeti neráčíte, pro mé toho VMtem valné a přátelské odměnění. S tím milost boží s námi se všemi býti račiž. Datum v klášteře Matky boží v Sedlci ve čtvrtek po památce na Nebevzetí panny Marie léta etc 94.

VMtí volný a dobrý přítel a soused

Jiřík Taxerus, opat Sedlecký.

Přihlásit/registrovat se do ISP