247. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští nařizují purkmistru a konšelům města Rakovníka, aby správu dali, mají-li u svého práva vězné, kteří by těžké smrti nezasloužili, jelikož do 400 pacholků z takových vězňův sebrati se má k tažení lodí na Dunaji.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 24. června. — Orig. v arch. města Rakovníka.

Opatrní přátelé milí. Věděti vám dáváme, že nám JMCská, pán náš nejmilostivější, milostivě poroučeti ráčí, abychom na místě JMCské v království tomto Českém do čtyř set paeholkuov z vězňuov, kteřížby se ne tak příliš velikejch věcí, pročež by nějaké obzvláštní těžké smrti zasloužili, dopustili, sebrati a shromážditi nařídili, kteřížto lidé k tažení na lodích na Dunaji obráceni a potřebováni býti mají. A protož vám na místě JMCské poroučíme, což by ste tak při právě u vás těch věznuov, kteřižby se k té práci hoditi mohli, buď u vězení neb na rukojmích jměli, abyste nám o tom zase ihned psaním svým oznámili. Kdež vědouc o takové potřebě a poručení jistém JMCské nepochybujem o tom, že toho neobmeškáte, nýbrž se v tom všem k JMti poslušně a poddaně zachováte. Dán na hradě Pražském v pátek na den sv. Jana Křtitele božího léta 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP