229. Purkmistr a rada města Rakovníka vysvědčují, že 15 kop vybráno bylo při kostele od lidu obecného jako pomoc na defensí a 1 kopu že zasílají ze dvou svých poddaných.

V RAKOVNÍCE. 1594,14. května. — Kopiář v arch. města Rakovníka.

My purkmistr a rada města Rakovníka známo činíme tímto listem přede všemi, že jest podle sněmovního snesení na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v sobotu po sv. Lukáši léta etc 93 a zavřín v středu po Všech svatých téhož léta, truhlička, do kteréž se pomoc od lidu obecného k ochraně země při kostele vybraná skládala, od nížto pan děkan jeden a druhej primas náš klíčky mají, při vyjití terminu sv. Jirského tohoto 94 léta k odevření přišla a takové pomoci neb defensí v ní jest 15 kop míš nalezeno a nám vyčteno a odvedeno. K tomu také ze dvou poddaných našich osedlých též defensí ku terminu sv. Mikulášskému léta etc 93 a sv. Jiřskému tohoto etc 94 léta jednu kopu míš. od sebe odvozujeme a takovou obojí summu totiž 16 kop míš vše míš. nejvyšším pánům berníkům na hrad Pražský odsýláme. A že jest se při tom týž primas náš spravedlivě podle sněmovního snesení zachoval, to jest před námi k svému svědomí přijal. My pak že více poddaných osedlých nemáme, to také přijímáme k svému svědomí a pro lepší toho jistotu etc. [jako v listině předcházející].
Přihlásit/registrovat se do ISP