227. Císař Rudolf nařizuje Adamovi z Hradce nejvyššímu purkrabímu Pražskému, aby penize na záplatu lidu vojenského do Uher co nejspěšněji odeslány byly.

V ROKYCANECH. 1594, 11. května. — Orig. v arch. Jindřichohrad.

Rudolf Druhý etc. král český. Urozený, věrný náš milý! Jaké milostivé psaní tobě s jinými nejvyššími ouředníky a místodržícími zemskými království našeho českého činiti ráčíme strany spěšného nařízení a odeslání do Uher těch peněz, kteréž na záplatu lidu našeho válečného bejti mají, tomu všemu z téhož psaní siřeji porozumíš. Poněvadž pak nám, i všemu křesťanstvu, na tom nemálo než vysoce mnoho záleží, tobě také obzvláštně tímto psaním poroučeti ráčíme, aby od osoby tvé všelijakou pilnosti se k tomu přičinil, aby taková milostivá vuole naše k svému brzkému vyřízení přijíti mohla, a my tobě vší milostí naší císařskou a královskou nakloněni bejti ráčíme. Dán v městě našem Rokycanech v středu po svatém Stanislavu léta etc. 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP