89. Komora česká Kutnohorským, poněvadž Václav Vilímovský, výběrčí ungeltu na Horách Kutnách, do Hradce odebrati se míní, a druhý výběrčí zase jiného pomocníka žádá, aby jmenovali a do komory české oznámili dvě nebo tři osoby, z nichž by výběrčí ungeltu mohl býti ustanoven.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1593, 14. července. — Orig. y archivu Kutnohorském č. 4754.
Přihlásit/registrovat se do ISP