83. Komora česká rozkazuje rychtáři a primasovi Starého města Pražského, aby v židech domy židovské, osoby obojího pohlaví i děti sečtli a poznamenání takové do komory české odeslali.

1593, 26. června. — Konc. v arch. míst. král. Česk.

JM pan president a páni rady komory České, na místě JMCské, p. n. n., poroučeti ráčí již třetím dekretem JMCské rychtáři a primasovi Starého města Pražského, aby přijmouce k sobě dvě osoby radní a. déleji tím nikterakž neodkládajíce, mezi židy Pražské na jich rathauz došli: předně všecky domy jich, potom také osoby obojího pohlaví, mužského i ženského, nad dvaceti let, které by ženaté a vdané byly obzvláštně, a neženaté a nevdané také obzvláštně, a co jich pod dvaceti let a až do deseti stáři jest, tolikéž obzvláštně, domácí a přespolní též obzvláštně, poznamenati dali, a takové poznamenání bez prodlévání JMtem na komoru podali. Vědouce, že na tom JMCské jistu vuoli naplníte. Actum in consilio camerae Boemicae XXVI. mensis Junii a. XCIII.
Přihlásit/registrovat se do ISP