80. Někteří členové konsistoře pod obojí oznamují papeži Klimentovi VIII., že administrátora (Fabiana Benha) jen sa tím účelem do Říma vypravili, aby nedostatku kněžstva pomoženo bylo; kdyby něco jiného vyhledával, že by tak činil jen pro ctižádost svou a zisk svůj vlastní. Ukazují na jeho nestálost u víře a nezákonné jednání v úřadě, i připomínají, že kněžím ženiti se dovoloval, nesvěcené kazatele usazoval na fary, a ačkoliv pětkrát do kanceláře císařské k napomenutí volán byl, předce se nepolepšil. Na konec slibují papeži poslušní býti, ustanovení církevního sněmu Tridentského zachovávati, dětem svátost oltářní nepodávati, dospělým však jenom po vykonané zpovědi, a manželství kněží staviti i zapovídati.

V PRAZE. 1593, 19. června. — Souč. opis v c. k. universitní knihovně v Praze. XVII. G. 12. fol. 27.

Sanctissimo atque beatissimo Patři, domino domino nostro Clementi, divina providentia Papae Octavo, domino nostro clementissimo.

Sanctissimo atque beatissimo Patři d. d. dementi, divina providentia Papae Octavo Patres Consistorii Pragensis debita obedientia in Christo Jesu optimam felicitatem exoptant.

Non potuimus non, Sanctissime Pater, Sanctitati Vestrae catholicae firmiter addicti ventati has exiguas exarare literas, cum id nostra universa salus ardentissimo zelo exoptet; veritatis enim amica fides, cuius nos vestigia sectantes veritatem Sanctitati Vestrae fateri volumus et cupimus.

Eomam advenit elapso brevis temporis currriculo administrátor noster praetextu negotiorum multorum, ac si nostro omnium nomine fuisset ad id electus et nuncupatus. Verum cum iterum atque iterum de suo Romam nobiscum ageret discessu, a reverendissimo Caesare Speciano, sanctae sedis apostolicae nuntio, ne illum impediremus, admoniti, facile jubenti obtemperavimus. Annuentes igitur longae et molestae administratoris petitioni, unicum hoc a deliberato jam expostulavimus, quod apud Sanctitatem Vestram impetraret maximum apud nos sacerdotii defectus remedium. Est enim huius causa universa respublica nostra periclitans, si quidem haereses undequaque grassatae loca nostra occupant, et in dies maius sibi vindicant augmentům.

Cum autem, Sanctissime Pater, non alterius rei causa a nobis administrátor hinc fuerit dimissus, ne illi [in] aliis negotiis Sanctitas Vestra a majoři ad minimum fidem adhibeat, sed si quid erit, erit ab ipso excogitatum, ut facilius temporales dignitates gradusque sublimes apud Vestram Sanctitatem obtinere queat. Nam nobiscum adhuc Pragae manens non solum noluit fidei catholicae augere fervorem, imo potius Piccardis at aliis sceleratis hominibus fautorem et patronům lucri gratia sese exhibuit.

Quis enim fuerit olim, et nunc sit, omnibus nobis notum est: Pilsna eum et capitalo nostro Pragensi, ubi canonicus capellae regiae Omnium Sanctorum in arce Pragensi erat, aliisque catholicis locis apostata auffugit ad nos se conferens, ut diabolicos ritus disseminarci. Autor namque mali ex-stitit, cum sacerdotibus manifeste uxores ducere, inque parochiis suos quoque liberos educare facultatem concesserit, quod scelus inauditum alias publice personaliter nobis coram in consistorio defendit esse admittendum.

Ultro laicos Francofordienses, Vittembergenses et alios illegitimos ordinatorum instar pro-motos voluit sibique in capellanos recepii et ad beneficia ecclesiastica indigne aspirare voluit; sigillo consistorii nostri palam et occulte literas eorum communivit, catholicos diversimode confudit et saepe saepius e beneficiis eiecit aliosque inordinatos laicos beneficiatos talia sacra loca occupare fecit.

Quod indignum confusionis facinus non solum Pragae, verum etiam ex itinere per literas exercuit, adque nos relatum est, se laudare, multos ad fidem catholicam convertisse Hussitas, quod tantum abest, quin potius eo ipso facto seduxerit.

De his, Sanctissime Pater, humiliter caesarem nostrum aliquoties certiorem reddidimus, cujus jussu administrátor quinquies in cancellariam fuerat vocatus, et comparuit promittens emendationis specimen; non tarnen nobis satisfecerat, potius pejorem etmajoris confusionis autorem se esse ostendit.

Infinita alia Sanctitati Vestrae essent scribenda, quae ne Sanctitatis Vestrae benignas aures obtruncent, omittenda decrevimus.

Rogamus attamen Sanctitatem Vestram demisso animo, archiepiscopo Pragensi electo istud negotium committat, quo omneš nos istis et aliis justis de causis exaudiat. Ad omnium et longe aliorum fidem unanimiter Consistorii Patres praesentes propriis manibus subscripsimus sigilloque magno solito communiri fecimus.

Sanctissime atque beatissime Pater!

Omnes nostri Consistorii Patres zelo verae orthodoxae catholicae fidei accensi Sanctitati Vestrae omnem nostram debitam obedientiam et Christianům operám pollicemur.

Promittimus tandem, unanimi consensu servare sancita sancii et oecumenici concilii Triden-tini: parvulos non communicare nee adultos sine auriculari confessione ad Eucharistiae sacramenti sumptionem admittere velie, ac etiam matrimonium sacerdotibus firmiter impedire et interdicere.

Deprecamur duntaxat Sanctitatem Vestram necessitatis procellis obruti, nostrae petitioni justae annuat, neve defectu sacerdotum ecclesiae sacramentorum interrumpantur effectus, benigne nobis subveniat, adque Sacram Caesaream Majestátem literas dirigat, tanquam ad patronům et protectorem nostrum, quo sub ipsius tutelae alas ferventi et audentissimo animo confugere possimus.

Hisce Sanctitati Vestrae longam vitam, valetudinemque in Christo exoptamus.

Datae Pragae decima nona mensis Junii die, anno partus virginei 1593. Sanctitatis Vestrae in omne tempus obedientissimi Consistorii Pragensis Patres. S. Gallus Stezecenus [sic], parochus S. Martini [ Ostatní podpisy schází..]
Přihlásit/registrovat se do ISP