33. Jan Vchynský ze Vchynic pohání některé osoby k svědomí proti Vilímovi Vostrovcovi z Kralovic.

1586, 7. - 20. listopadu. - Arch: musea král. Česk. "Manual plavý půhonů k svědomí od l. 1584 do 1588" f. 96.

Actum f. s. post Leonhardi 86 . [7. listop.] Statečný Jan Vchynský ze Vchynic na Zásmucích a Nalžově, JMCské rada a purkrabě Karlštejnský, pohání urozeného Jana staršího Popela z Lobkovic na Točníce a Nové Bystřici, JMCské radu a německých lén hejtmana v království Českém, před osobu vlastní JMCské, jakožto krále Českého, a nejvyšší ouředníky a soudce zemský, též rady JMCské soudu komorního království Českého, proti statečnému Vilímovi Vostrovcovi z Kralovic na Vlašimi, JMCské radě a prokuratoru JMCské v království Českém, na místě a k ruce JMCské k svědomí.

Terminus f. II. post. Leonardi [10. listopadu] pokuty 2 M. kop gr. č.

In margine: Vyšel důhon k sobotě nejprve příští. Act. f. III. die Martini 86. [11. listop.]

Actum f. III. post Martini. [12. listop.] Tejž, ut supra, pohání Krystofa Vratislava z Mitrovic na Lochovicích, Vratislava z Mitrovic na Všeradicích, Zdeňka Ottu z Losu a v Berouně, Jana Ottu z Losu a v Vinařicích, Václava Trmala z Toušic na Tmani, Pavla Korku z Korkyně na Suchým Dole a Vostrově, urozenou Johannu Popelovnu z Kolovrat na Točnice a Nové Bystřici, před osobu vlastní JMCské, ut supra, proti, ut supra, k svědomí.

Terminus f. 4. post octavam s. Martini [19. listop.] Pokuty XXV M. kop gr. č.

In margine: Vyšli duohonové na všecky osoby tuto poznamenané k zejtřku. Actum f. V. post Elisabeth 86. [20. listop.]
Přihlásit/registrovat se do ISP