30. Součet všech uručených i neuručených a dskami zapsaných dluhů císařských při komoře české; poznamenání, co věřitelům císařským v království Českém ze sbírky zemské zaplaceno.

[1586.] - Opis souč. v arch. Třeboň.

Kurzer summarischer Auszug aller der Kais. Mt. bis zu Ausgang des nächstvergangenen etc. 85. Jahrs verbürgten und unverbürgten auch mit der Landtafel versicherten Schulden, Wie hoch sich dieselben bei der behemischen Cammer erstrecken.

Summa aller verbürgten und unverbürgten Schulden,

   

thuen allenthalben

1,160.034

Thaler

Summa der Schulden, so mit der Landtafel versichert, thuen

135.333

"

Insonderheit so ist an Schulden, welche in Oberlausitz verwiesen

118.543

"

Mehr an Schulden, so in Niedetrlausitz verwiesen

99.428

"

Summarii des ganzen der behemischen Kammer Schuldenlasts,

   

thuet allenthalben zusammen benenntlichen

1,513.338

" 

Krátké poznamenání, co jest JMské věřitelům v království Českém k zaplacení té sumy, kterou JMti páni stavové k sobě přijíti ráčili, od pánův berníkův z zbírky zemské zaplaceno, jakž níže poznamenáno.

Paní donně Marii z Pernštejna

4276

k.

23

g.

   

Panu Ferdinandovi Hofmanovi

4800

"

-

"

   

Panu Joachymovi z Kolovrat

1666

"

40

"

   

Panu Mikulášovi z Lobkovic

4800

"

-

"

   

Panu Janovi z Pernštejna

21569

"

23

"

   

Panu Janovi Šlejnicovi

3000

"

-

"

   

Panu Hendrychovi Kurcpachovi

2740

"

40

"

   

Panu Kryštofovi staršímu z Lobkovic

1200

"

-

"

   

Paní Alžbětě z Weitmile

8000

"

-

"

   

Dědicům po někdy panu Jaroslavovi z Martinic

2500

"

-

"

   

Panu Janovi z Kolovrat

1600

"

-

"

   

Paní Markytě z Waldštejna

5000

"

-

"

   

Panu Davidovi Ungnodovi

2000

"

-

"

   

Panu Abundusovi Šlikovi

5700

"

-

"

   

Panu Janovi Vchynskému

1502

"

23

"

31/2

d.

Panu Humprechtovi Černínovi

2200

"

-

"

   

Panu Mikulášovi z Nostic

3880

"

-

"

   

Panu Pavlovi z Lydlova

3500

"

-

"

   

Panu Osvaldovi z Šenfeldu

3000

k.

-

g.

   

Panu Janovi Robmhapovi

1200

"

-

"

   

Panu Jetřichovi z Švendy

6000

"

-

"

   

Panu Jiříkovi z Berbirštorfu

1000

"

-

"

   

Pánům bratřím z Cedvic

400

"

-

"

   

Pánům bratřím Fictumům

9675

"

30

"

   

Kryštofovi Progovi z Velmic

1409

"

30

"

   

Jiříkovi Hrzáňovi

1120

"

-

"

   

Jiříkovi Aldlspachovi [sic]

4500

"

-

"

   

Bratřím Haugvicům

654

"

-

"

   

Bernartovi Elsnicovi

1300

"

-

"

   

Panu Janovi staršímu z Lobkovic

1000

"

-

"

   

Mandaleně Hraubovské

700

"

-

"

   

Martinovi Hanušovi z Šaratic

1400

"

-

"

   

Jiříkovi Ulickému

721

"

25

"

5

d.

Václavovi Točníkovi

738

"

58

"

6

"

Václavovi Habartickému

1500

"

-

"

   

Přihlásit/registrovat se do ISP