20. Císař a král Rudolf II. rozepisuje, pokládá sněm obecní v království Českém k neděli po sv. Martinu (16. listopadu 1586), i nařizuje všem třem stavům českým, aby na již dotčený den do Prahy se sjeli a na zejtří v pondělí k předložení sněmovnímu na hradě Pražském najíti se dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1586, v pondělí po sv. Františku [6. října]. - Český opis souč. rukop. č. 1080. f. 950 arch. města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP