SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKY ARCHIV ZEMSKÝ.

IV.

1574-1576.

V PRAZE.

NÁKLADEM VÝBORU ZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. - TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1886.

V třetím dílu "Sněmů českých" učiněno připomenutí, že zevrubný přehled všech důležitějších věcí, o nichž na sněmích jednáno, položen bude až při té době, kdy starobylé státní zřízení zemské království českého bylo zvráceno a novým nahraženo; však takový obšírný spracovaný obsah jednání sněmovních není zajisté tomu na překážku, aby již v tomto svazku a i na dále před akta každého sněmu položena byla obsažná zpráva o jednání sněmovním, čímž publikace "Sněmů českých" stane se zajisté přehlednější.

V dílu čtvrtém obsažena jsou sněmovní akta pouze posledních tří let panování císaře a krále Maximiliana, poněvadž náboženská projednávání velikého sněmu 1575 nemálo jsou obšírná a jako důležitý pramen uveřejněna býti musela.
Přihlásit/registrovat se do ISP