116. Císař Maximilian II. pokládá sněm v království Českém na hrad Pražský k outerýmu den svatých Filipa a Jakuba (1. května) 1576 a nařizuje, aby stavové dne 2. května v středu ráno k předložení sněmovnímu najíti se dali.

[Pražanům bylo rozepsání sněmu zvláštním listem královským oznámeno.]

VE VÍDNI. 1576, v outerý po "invocavit" (13. března). MS. souč. v archivu města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP