102. Komora česká odpovídá Kutnohorským, kteří si ztěžovali, že vedle nového usnešení sněmovního o čeledi některé osoby stavu panského a rytířského poddané své, kteří na Horách pracují, odtud vyzdvihnouti chtějí, aby ty které osoby stavu panského neb rytířského jmenovali, že s nimi jednati chtějí, aby od předsevzetí svého upustili, tak aby nedostatek dělníkův při horách nepovstal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575, 29. listopadu. - Opis v archivu Kutnohorském.

Slovutní a poctiví přátelé milí! Psaní Vašemu, které Jste nám strany nařízení na nyní pominulém sněmu o čeledi učinili a při tom oznámili, že by někteří z stavu rytířského na Vás o dopomožení pokuty se již dopisovali, porozuměli sme. I poněvadž ten artikul o čeledi ode všech tří stavův království Českého svolen a nyní vnově vyšlým mandatem J. M. C., stvrzen jest, aby průchodu svého míti neměl, zahájiti nemůžeme, však aby skrz takové čeledi vyzdvihování při Horách Kutnách na nemalou ujmu a škodu týchž hor nedostatek dělníkuov nepovstal, jménem a na místě J. M. C., pána našeho nejmilostivějšího, poroučíme Vám, abyste nám osoby buď stavu panského neb rytířského, které se k Vám tak o vyzdvihování čeledi a jiných dělníkův při horách, též i dopomožení pokuty dopisují, jmenovali, a my neobmeškáme jich na místě J. M. C. napomenouti i s nimi o to jednati, aby pro fedruňk a zachování těch hor, jako klenotu zemského, od takového svého předsevzetí pustili a poddaných svých, kteří při horách pracují, poněvadž hory bez takových dělníkuov zdržány a zachovány býti nemohou, nevyzdvihovali. Toho sme Vám za odpověď dáti, abyste se věděli čím spraviti, pominouti nechtěli. Dán na hradě Pražském v outerý u vigiljí svatého Ondřeje apoštola léta 75.
Přihlásit/registrovat se do ISP