72. Císař Maximilian II. Pertoltovi z Lipého, aby přede všemi ouředníky, soudci zemskými i některými jinými předními osobami z markrabství Moravského, kteříž k 10. a 12. září na hrad Pražský obesláni jsou, o některý den prvé nežli jiní a nejdéle k 8. dni t. m. při dvoře císařském najíti se dal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1575. 27. srpna. - Konc. v archivu českého místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP