69. Dobré zdání nejmenovaného, kterýmž radí císaři Maximilianovi, aby k nastávající korunovací syna Rudolfa za krále českého sezváni byli nejenom snad někteří ale všichni stavové a knížata z přivtělených zemí ke království Českému, poněvadž tím všeliké závisti a kyselostem možno se uvarovati a stavové také k svolení berně volni zůstanou.

1575. Něm. opis souč. v archivu českého místodržitelství v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP