63. Hejtmané kraje Slánského Mikuláš Zajíc z Hazmburku a Václav Elsnic z Elsnic připomínají arcibiskupu Pražskému Antonínovi usnesení sjezdu kraje Slánského, vedle kteréhož jeden každý z obyvatelův téhož kraje na vychování volencův k sněmu 1575 vyslaných z 1000 kop gr. statku svého po 3 kopách gr. a z 1000 kop hotových peněz na ouroce po 1 kopě gr. č. dáti má; i žádají ho, aby takovou pomoc ze statků svých v témž kraji ležících zapraviti dal.

[Podobné připomenutí učinili jmenovaní hejtmané krajští arcibiskupu Pražskému dne 11. prosince t. r. 1575, aby ze statků křižovnických pomoc na vychování volenců sněmovních odvésti dal. (Orig. v archivu arcib. Pražského.)]

NA BUDYNI. 1575, 25. července. - Orig. v archivu arcibiskupství Pražského.
Přihlásit/registrovat se do ISP