51. Císař Maximilian oznamuje stavům českým, že pro nenadálé a důležité příčiny k času ochtábu sv. Tří králův do Prahy přijeti nemůže a protož že na den 17. ledna 1575 položený sněm království Českého až ke dni 3. února t. r. se odkládá, i nařizuje všem stavům, aby již dne 2. února t. r. do Prahy najíti se dali.

VE VÍDNI. 1574, v sobotu po moudrosti boží (18. prosince). - MS. souč. v archivu města Prahy.
Přihlásit/registrovat se do ISP