43. Císař Maximilian II. nařizuje komoře české, aby o komorní artikule, které by na příštích sněmích v zemích koruny České předloženy býti měly, se uradila a komoře dvorské neprodleně dobré zdání o tom odeslala.

VE VÍDNI. 1574, 17. října. - Orig. něm. v archivu českého místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP