38. Císař Maximilian II. nařizuje rytířstvu kraje Chebského a městu Chebu, aby, až nejvyššími úředníky zemskými vyzváni budou, vyslané své do Prahy vypravili, kdež s nimi jako s údem přivtěleným koruny České v příčině odvádění berně, kterouž stavové čeští na sněmu byli svolili, jednáno býti má.

VE VÍDNI. 1574, 6. srpna. Orig. něm. v arch. města Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP