38.

Král Wladislaw Henrichowi ze Šwamberka: aby přijel den S. Mikuláše na sněm do Benešowa

W Prešpurce, 8 Nov. 1490. (Orig. arch. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský a Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozený wěrný náš milý! Poznawše w skutku mnohé a znamenité potřeby, kteréž se nás a králowstwie našeho Českého wysoce dotýčí, pro kteréž zdálo se nám potřebné a užitečné, aby sněm obecní téhož králowstwie položen byl: i pokládámeť ten sněm w Benešowě na den S. Mikuláše najprwé příštieho; žádajíce na tobě toho s pilností, aby na swrchupsaný den S. Mikuláše na ten sněm do Benešowa osobně přijel. Nebo my mezi wás rady naše s konečným úmyslem naším pošleme. Kterýmž když porozumieš, nepochybujem o tobě, jakožto o tom, w kterémž my zwláštní naši dówěrnost pokládáme, že k tomu swú wšecku snažnost přiložíš, aby takowé přieliš pilné potřeby dostatečně předsewzaty byly. I znaje náš upřiemý úmysl, kterýž k tomu králowstwí máme, úplněť wěříme, že pro naše a obecné dobré na swrchupsaný sněm přijeti neobmeškáš; tiem jist jsa, pokudžkoliwěk w takowé potřebě co dobrého swú osobú spuosobíš, žeť toho bez skutečné a milostiwé odplaty nenecháme. Dán w Prešpurce, w pondělí před S. Martinem, králowstwí našich Uherského w prwniem létě a Českého we dwacátém. [Místo ke sněmu w orig. psáno bylo "na hradě Pražském," ale potom přetrženo a nadepsáno w "Benešowě" a "do Benešowa."]

Commissio propria D. Regis.
Urozenému Henrichowi z Šwamberka a na Zwiekowě w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP