36.

Mandat králowský o odročení saudu zemského

W Praze, 1 Juni 1490. (Ze starých desk zemských.)

"In memoriis. P. XIII."

Wladislaus dei gracia Bohemiae rex etc. mandauit tabulis memoriarum annotare, že jest zuostáno na plném sněmu, kterýž jest držán po swatém Stanislawu, aby saud zemský odložen byl až na zejtří swatého Jeronyma, a wšech pří wyswedčowání i puohonuo i přísah, kteréž k saudu zemskému příslušejí, aby se žádnému nic neukrátilo na jeho sprawedlnosti. Super hoc nuntius ex parte regiae majestatis fuit Puota de Ryzmberg et de Šwihow, supremus judex regni Bohemiae, referens praemissa, ad hoc specialiter delegatus. Actum anno domini MCCCCXC, feria tercia ante Marcelli.Přihlásit/registrovat se do ISP