15.

Krále Wladislawa revers za swolenau berni stawům král. Českého daný.

Bez datum (w Oct. 1479.) (Rkp. Talmb. 162. Gersdorf 157, it. Wídensk. 5106, f. 10.)

"W prwních knihách Ondřejowých Gr. 28."

Najjasnější kníže a pán p. Wladislaw boží milostí král Český etc. ráčil rozkázati we dsky zemské zapsati a wložiti: jakož páni a rytířstwo JMti swolili se dobrowolně ku pomoci nyní při sněmu, kterýž držáň jest o S. Wáclawě, že sú to učinili pro wyprawení některých záwad a dluhuow zemských JKéMti ke cti a k obecnému dobrému, ne z práwa podlé swobod swých, ale swú dobrú wolí; i že JKáMt ani budúcí králowé čeští potom takowých pomocí a obtížení na zemi žádati neráčí, ani chce ani bráti nemá JMt ani budúcí králowé čeští, než tak wedle tohoto spuosobu a zřiezení zachowati, jakož prwotní králowé čeští obyčej bráti sú měli a zachowáwali od staradáwna berni zemskú sprawedliwú. Poslowé ke dskám od KMti a od země byli sú: Jaroslaw Towačowský z Cimburka najwyšší komorník králowstwie Českého, Puota z Rizmberka a z Šwihowa najw. sudí král. Česk., Jan Zajíc z Hazmburka a z Kosti, Pawel z Jenšteina, Jan z Raupowa, hofmistr dworu KMti, Petr Kdúlinec z Ostromíře, wyprawujíc nadepsané wěci od nadepsaného pana krále, k tomu zwláště jsúce wysláni.Přihlásit/registrovat se do ISP