5.

Král Wladislaw městu Hradišti na Morawě: wolá je na sněm, jejž uložil do Prahy ke dni 20 máje n. př.

W Praze, 28 Apr. 1472. (Orig. zemsk. archivu Morawsk.)

Wladislaw z božie milosti král Český a markrabě Morawský etc.

Opatrní wěrní milí! Majíce péči, kterak by toto slawné králowstwie naše České zase k řádu a k pokoji mohlo přiwedeno býti: zdálo se jest nám s radú naší sněm obecní položiti. I pokládáme sněm obecní w Praze w středu o suchých dnech letničních najprw příštích; žádajíc od wás s pilností i přikazujíce, abyšte na ten sněm přijeli, abychom s waší i jiných pánuow radú, wěrných našich, ty wěci před se wzeli a jednali, cožby bylo obecného dobrého a upokojenie králowstwie Českého. Nepochybujemť o wás, že toho nikoli neobmeškáte, ale zachowáte sě jakožť wám písem. A myť wám toho w dobrém nezapomenem. Dán w Praze, w úterý před swatými Philippem a Jakubem, králowstwie našeho léta prwnieho.

Ad mandatum domini regis.

Opatrným purkmistru a konšeluom města Hradiště, wěrným naším milým.Přihlásit/registrovat se do ISP